Multimeedia 2018/2019 õppeaasta

2. klass

 1. trimester. Arvuti ja internet (ülesanded ja õpitulemused)
  • turvalisus arvuti kasutamisel
  • internet, info otsimine, jutukeste loomine ja piltide lisamine
  • arvuti osad ja tööpõhimõte
 2. trimester. Piltide ja tekstide loomine (ülesanded ja õpitulemused)
  • joonistamine (rastergraafika, vektorgraafika, hiire töö)
  • joonistusele teksti lisamine
  • joonistuse kasutamine tekstidokumendis
 3. trimester. Animatsioonid (ülesanded ja õpitulemused)
  • animatsioon esitlustarkvaraga (lugu, pildi loomine, pildi osade grupeerimine ja animeerimine)
  • stop-motion animatsiooni loomine (stsenaarium, pildid, montaaž, avaldamine)

4. klass

 1. trimester. Esitlus, pildid, tekstid (ülesanded ja õpitulemused)
  • arvutid ja nende lisaseadmed
  • turvalisus ja head kombed interneti kasutamisel
  • arvuti ja tervis
 2. trimester. Pildid ja tekstid (ülesanded ja õpitulemused)
  • tegevuse uurimine, pildistamine ja juhendi koostamine
  • joonistusele teksti lisamine
  • joonistuse kasutamine tekstidokumendis
 3. trimester Animatsioonid ja video (ülesanded ja õpitulemused)
  • animatsioon esitlustarkvaraga (lugu, pildi loomine, pildi osade grupeerimine ja animeerimine)
  • stop-motion animatsiooni loomine, audio lisamine
  • haridusrobotite showtantsukava lavastamine ja filmimine, videole tekstide ja audio lisamine

6. klass

 1. trimester. Infootsing, multimeedia (ülesanded ja õpitulemused)
  • turvalisus arvuti kasutamisel
  • infootsing, multimeedia mõiste ja kasutamise näiteid (esitluse loomine ja esitamine)
  • kaardistame oma meedia kasutamise (mõistekaart)
 2. trimester. Tekst, fotod ja illustratsioonid (ülesanded ja õpitulemused)
  • erinevate tekstide loomine ja kujundamine lähtudes tekstide erinevast otstarbest
  • küljendus, kirjatüübi valimine, tärgi-, sõna-, ja reavahe, loetavus, tekst kui pilt
  • fotod ja illustratsioonid, 2D piltide loomine, kompositsioon ja kontrastid, variatsioonid piltidest
  • ettevalmistus printimiseks, tekstide ja piltide animeerimine
 3. trimester. Graafika, audio, animatsioon (ülesanded ja õpitulemused)
  • Koomiksi täiendamine helide ja animatsiooniga (tegelaste kujundamine, helisalvestus, töötlus, taustahelide tekitamine ja nende otsimine veebist)
  • Stop-motion animatsiooni loomine

8. klass

 1. trimester. Turvalisus. Infootsing. Andmete kogumine ja kokkuvõtted andmetest (ülesanded ja õpitulemused)
  • turvalisus arvuti kasutamisel
  • infootsing, loovtöö jaoks vajaliku info kogumine, valdkonna kirjelduse koostamine
  • küsitluse vormi kasutamine
  • küsitlusega kogutud andmetest kokkuvõtted arvutustabelis, diagrammid
 2. trimester. Tekst, fotod ja illustratsioonid (ülesanded ja õpitulemused)
  • erinevad tekstid, loovtöö kirjaliku osa vormistamine
  • fotod ja joonised tekstides
 3. trimester. Graafika, animatsioon, video (ülesanded ja õpitulemused)
  • valmistume loovtööde esitlemiseks
  • pildid, video ja animatsioonid arvutis