4. klassi esimene trimester

Arvutid ja nende lisaseadmed

Ülesanne 1
Loo kooli arvutis oma klassi kausta oma nimega kaust. Sulle on abiks videoklipp kausta tegemisest.
Salvesta alustatud esitlus Arvutid ja nende lisaseadmed oma nimega kausta. Töölehe salvestamist saab vaadata videoklipis Töölehe salvestamise näide.
Täienda esitlust.
Esitluse täiendamisel on abiks järgmised videoklipid:
Slaidile teksti lisamine (MS PowerPoint),
Slaidi lisamine ja slaidipaigutuse muutmine (MS PowerPoint),
Slaidile pildi, teksti ja pealkirja lisamine (MS PowerPoint),
Slaidide järjekorra muutmine (MS PowerPoint).

Ülesanne 2
Õpilased jagatakse paaridesse.
Tutvusta klassikaaslasele oma esitlust arvutitest ja lisaseadmetest. Sulle on abiks videoklipp esitlusvaate kasutamisest (MS PowerPoint).
Kuula ja vaata paarilise esitlust.
Arutlege koos, mis on esitlustest hästi ja mida saaks paremaks teha.
Täienda oma esitlust.
Pärast esitluste täiendamist vahetage paarilisi ja tutvustage esitlust uuele kaaslasele.
Arutlege taas, mis on esitlustes hästi ja mida saaks paremaks teha.
Täienda oma esitlust.
Kui aega jääb, võib esitlust veel teistelegi klassikaaslastele tutvustada ja seda seejärel paremaks teha.
Lõpuks esita töö õpetajale hindamiseks. Selleks lisa faili nimele oma nimi ja kopeeri fail hindeliste tööde kausta.

Turvalisus ja head kombed interneti kasutamisel

Ülesanne 3
Ava veebileht http://laps.targaltinternetis.ee/testid/
Tee läbi testid, mis leiad sellelt lehelt.
Vestelge klassis testide sisust ja tulemustest.

Ülesanne 4
Salvesta arvutis oma kausta alustatud esitlus Internet.
Vaadake klassis poolik esitlus läbi ja vestelge sellest, kuidas võiks esitlust täiendada.
Iseseisev töö. Igaüks täiendab oma esitlust.

Ülesanne 5
Õpilased jagatakse paarideks.
Igaüks esitleb paarilisele oma esitlust.
Koos arutatakse läbi, mis on esitluses hästi ja mida võiks paremaks teha.
Õpilased täiendavad oma esitlusi.
Õpilased jagatakse umbes 4-liikmelisteks gruppideks.
Igaüks esitleb grupikaaslastele oma esitlust.
Ühiselt arutatakse läbi, mis on esitlustes hästi õnnestunud, mis teeb esitlused huvitavaks.
Igaüks täiendab soovi korral oma esitlust ja esitab selle õpetajale hindamiseks hindeliste tööde kausta.

Arvuti ja tervis

Ülesanne 6
Salvesta arvutis oma kausta alustatud esitlus esitluse põhi teemal arvuti ja tervis.
Lisa esitlusele sisu. Otsi infot internetist.
Sisu leidmisel on abiks fail Harjutusi arvuti kasutajale.
Lisa esitlusele mõned animatsioonid. Animatsioonide tegemist tutvustavad järgmised videoklipid:
õppevideo slaidile lihtsa kujundi lisamisest ja animeerimisest,
õppevideo slaididel olevate objektide animeerimisest..

Ülesanne 7
Õpilased jagatakse paarideks.
Igaüks esitleb paarilisele oma esitlust.
Koos arutatakse läbi, mis on esitluses hästi ja mida võiks paremaks teha.
Õpilased täiendavad oma esitlusi.
Õpilased jagatakse umbes 4-liikmelisteks gruppideks.
Igaüks esitleb grupikaaslastele oma esitlust.
Ühiselt arutatakse läbi, mis on esitlustes hästi õnnestunud, mis teeb esitlused huvitavaks.
Igaüks täiendab soovi korral oma esitlust ja esitab selle õpetajale hindamiseks hindeliste tööde kausta.

Kuidas kasutada arvutit nii, et endale ja teistele liiga ei tee

Ülesanne 8
Vaata läbi esimese trimestri jooksul loodud esitlused.
Leia oma kõige parem esitlus ja täienda seda nii, et esitlus sisaldaks nii tervise kui ka turvalisuse soovitusi.
Lisa slaide selle kohta, mida toredat ja kasulikku saab arvuti ja teiste digivahendite abil teha.
Mõtle, millest räägiksid erinevate slaidide juures.

Ülesanne 9
Uuri, kuidas on võimalik slaididele oma juttu lisada (Lisa – Meediumiklipid).
Lisa slaididele oma jutt.
Soovi korral lisa esitlusse ka mõni ekraanivideo või teisi meediumiklippe.
Salvesta esitlus videofailina. Selleks vali faili salvestamisel failitüübiks mp4.

Ülesanne 10
Õpilased tutvustavad klassikaaslastele esitlusi, mis neil sellel trimestril on kõige paremini õnnestunud.
Iga õpilane esitab valmis töö õpetajale hindamiseks (salvestab hindeliste tööde kausta).

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajalik kaust, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. muuta ja täiendada esitlusi tarkvaraga MS PowerPoint;
4. lisada esitluse slaididele tekste ja pilte;
5. vajadusel muuta slaidipaigutusi;
6. kasutada erinevaid esitlusterkvara vaateid;
7. lisada esitlusele slaidivahetusefekte;
8. animeerida slaididel asuvad objekte;
9. arvestada turvalisuse nõuetega interneti kasutamisel;
10. arvestada tervisekaitse nõuetega arvuti kasutamisel.

Hindamine

Esimene hinne Arvutid ja lisaseadmed
1p Õpilane oskab klassi arvutisse logida
1p Faili nimes on õpilase nimi
1p Fail on kopeeridud hindamise kausta
1p Esimesel slaidil on õpilase nimi ja klass
1p Slaididel on sobivad pealkirjad
1p Slaididel on sobivad tekstid
1p Õpilane tutvustas esitlust klassikaaslasele
1p Õpilane kasutas esitlusvaadet
1p Õpilane lisas esitlusse uusi pilte
1p Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja
Kokku 10 punkti

Teine hinne Turvalisus internetis
1p Faili nimes on õpilase nimi
1p Fail on kopeeridud hindamise kausta
1p Esimesel slaidil on õpilase nimi ja klass
1p Slaididel on sobivad tekstid
1p Slaididel on pilte
1p Õpilane esitleb esitlust kaaslasele
1p Õpilane kasutab esitlemisel esitlusvaadet
1p Õpilane tutvustab oma esitlust grupis
1p Õpilane on lisanud esitlusse huvitavat sisu
1p Esitlust on oluliselt täiendatud
Kokku 10 punkti

Kolmas hinne Arvuti ja tervis
1p Esitlus on salvestatud õigesse kausta
1p Esitluse nimes on õpilase nimi
1p Esimesel slaidil on õpilase nimi ja klass
1p Slaididele on lisatud sobivaid tekste
1p Slaididele on lisatud sobivaid pilte
1p Õpilane on lisanud slaididele märkmeid
1p Slaididele on lisatud heli
1p Slaididele on lisatud slaidivahetusefekte
1p Õpilane kasutab esitlust tutvustades esitusvaadet
1p Esitluses on kasutatud animeerimist
Kokku 10 punkti