4. klassi kolmas trimester

Animatsioon esitlustarkvaraga (lugu, pildi loomine, pildi osade grupeerimine ja animeerimine)

Ülesanne 1
Loo uus esitlus tarkvaraga MS PowerPoint.
Esimesele slaidile kirjuta oma multifilmi pealkiri ja oma nimi.
Lisa erinevate slaidide taustaks oma multikategelase kodu ja koduümbruse pilte. Kasuta eelmisel trimestril tehtud pilte, soovi korral lisa uusi pilte. Mõtle, kus võiks multifilmi tegevus toimuda.
Kuidas kopeerida Wordist pildid PowerPointi?
Kuidas kopeerida siis, kui pilt koosneb mitmest osast?

Ül 1 hindamine
1p Õpilane on loonud oma kausta PowerPointi esitluse.
1p Esimesel slaidil on multifilmi pealkiri ja õpilase nimi.
1p Esitluses on slaid, millel on kujutatud multikategelase kodu.
1p Lisaks kopeeritud piltidele on slaide täiendatud uute objektidega (pilte on edasi joonistatud).
1p Esitluses on mitu erineva tegevuskohaga slaidi.

Ülesanne 2
Kopeeri oma multifilmitegelane MS Word’i failist PowerPointi.
Kopeeri tegelast erinevatele slaididele.
Soovi korral joonista tegelast mitmes vaates ja/või mitmes tegevuses.
Pane multifilmitegelane erinevatel slaididel liikuma. Tegelane siseneb, liigub slaidil ja lahkub slaidilt.
Vaata tulemust esitlusvaates.
Kuidas panna kujundid liikuma tarkvaraga MS PowerPoint?

Ül 2 hindamine
1p Multifilmitegelane on kopeeritud erinevatele slaididele.
1p Multifilmitegelane siseneb vähemalt ühele slaidile.
1p Multifilmitegelane väljub vähemalt ühelt slaidilt.
1p Multifilmitegelane liigub vähemalt ühel slaidil ühest kohast teise.
1p Animatsioonid on lisatud vähemalt kolmele slaidile.

Ülesanne 3 – lisaülesanne kiirematele
Loo esitlusse tegevust juurde. Loo vajadusel uusi slaide, lisa tegelasi ja asju. Lisa tegelastele ja asjadele liikumisi (animatsioone).
Seadista animatsioonid ja nende järjekord sobivaks.
Vaata tulemust esitlusvaates.
Videoklipp sellest, kuidas esitlustarkvaraga on joonistatud jänesed hüppama pandud ja sellest videoklipp tehtud.

Ül 3 hindamine
5p Esitlust on täiendatud ning tegelastele ja teistele objektidele on lisatud sobivad animatsioonid.

Ülesanne 4
Salvesta mikrofoniga slaididele sobivad hääled. Näiteks tegelaste vestlus, kõndimise hääl jne. Mõtle, kuidas erinevaid helisid võiks teha.
Kuidas salvestada slaidile heli mikrofoniga?
Kuidas heli slaidil seadistada?

Ül 4 hindamine
1p Slaididele on lisatud hääli.
1p Lisatud hääled sobivad slaidil toimuva tegevusega kokku.
1p Helid on parajaks trimmitud.
1p Helid on seadistatud sobival ajal kõlama.
1p Helid on lisatud igale sisu slaidile, kus toimub tegevus.

Ülesanne 5
Muuda animatsioonid ja slaidivahetused automaatselt toimuvateks.
Ekspordi tulemus videoklipiks (mp4)
Kui soovid videoklipis muudatusi teha, siis muuda esitlust ja ekspordi tulemus uuesti videoks.

1p Esitluse animatsioonid on seadistatud automaatseks.
1p Esitluse slaidivahetused on seadistatud automaatseks.
1p Esitlus töötab esitlusvaates automaatselt ja ei jää kuskil toppama (ei nõua hiire ega klaviatuuriga edasi vajutamist)
1p Esitlus on eksporditud videoklipiks.
1p Animatsioonid ja slaidivahetused on parajalt ajastatud.

Stop-motion animatsiooni loomine (stsenaarium, pildid, montaaž, avaldamine)

Ülesanne 6
Tee multifilm, mille tegelasteks on pisikesed mänguasjad või plastiliinist olendid.
Leia sobivad mänguasjad või vooli plastiliinist tegelased ja mõtle, mida nad teha võiksid.
Leia või kujunda sobiv taust.
Koosta multifilmi stsenaarium. See tähendab järgmist. Võta paber ja pliiats ning pane kirja, mis sinu multifilmis toimub. Kui soovid, lisa pilte ja skeeme.
Lihtsa stsenaariumi näide.

Ülesanne 7
Pildista multifilmi jaoks vajalikud pildid.
Kuidas saab fotod tahvelarvutist klassi arvutisse?
Too pildid MS PowerPointi slaididele (Lisamine – Fotoalbum).
Kuidas tuua pildid PowerPointi?
Salvesta esitlus.
Muuda slaidivahetused automaatseks ja vali slaidi näitamise ajaks 00:03
Kuidas seadistada automaatsed slaidivahetused 00:03?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates
Kuidas vaadata tulemust esitlusvaates?

Ülesanne 8
Ava eelmises ülesandes loodud esitlus.
Salvesta mikrofoniga tegelastele hääled ja lisa helisid.
Kuidas lisada slaidile heli arvutis olevast helifailist?
Mõtle, mida rääkida ja kuidas erinevaid helisid teha.
Kuidas salvestada slaidile heli mikrofoniga?
Kuidas heli slaidil seadistada?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates.
Ekspordi tulemus videoklipina (mp4).
Kuidas eksportida esitlus videoklipiks (mp4)?
Vaata tulemust. Soovi korral tee esitluses muudatusi ja ekpordi uuesti.

Lisaülesanne kiirematele
Vali sobiv tarkvara ja tee enda tehtud multikatele reklaamid:
1. multika treiler arvutis näitamiseks,
2. reklaamplakat.

Lisaülesanne kiirematele
Täienda loodud multifilmi ekraanitekstidega. Selleks lisa slaididele tekste ja muuda tekstiga slaidide näitamise aeg piisavalt pikaks.
Salvesta tulemus ja vaata esitluvaates.
Ekspordi tulemus videoklipina.

Teeme tutvust videotöötlustarkvaraga

Rühmatöö
Haridusrobotite showtantsukava
Valige sobivad haridusrobotid ja muusika.
Mõelge välja robotite showtantsukava ja õpetage see robotitele selgeks.
Filmige robotite tantsu nutiseadmega.
Lisage videoklipile alguse ja lõputiitrid.
Soovi korral tehke video veel paremaks.
Eksportige tulemus mp4 failiks.

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajaliku kausta, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. kasutada õppematerjale veebikeskkonnas Digitaip;
4. luua lihtsalt esitlust kontoritarkvaraga MS PowerPoint;
5. luua pilte tarkvara MS PowerPoint vahenditega, lisada esitluse slaidile erinevaid kujundeid ja muuta nende omadusi ning kujundeid grupeerida ja grupist vabastada;
6. kasutada MS PowerPointi esitlusvaadet;
7. lisada esiltuse objektidele animatsioone ja neid seadistada;
8. lisda slaidivahetusefekte;
9. pildistada ja filmida nutiseadmega ja kopeerida pildid arvutisse ettenähtud kausta;
10. kasutada pilte esiltuse slaididel.

Hindamine

5 punkti – hinne “5” (väga hea)
4 punkti – hinne “4” (hea)
3 punkti – hinne “3” (rahuldav)
1 ja 2 punkti – hinne “2” (mitterahuldav, töö tuleb valmis teha)
0 punkti – hinne “1” (töö tuleb ära teha vastavalt juhendile)