4. klassi teine trimester

Pildid ja tekstid

Ülesanne 1
Ava tarkvara Paint ja salvesta fail arvutisse enda kausta. Faili nimeks pane “Multifilmi-tegelane”. Vali üks geomeetriline kujund ja joonista see lehe keskele. Täienda kujundit ja muuda see oma uue multifilmi tegelaseks. Vali kujundile sobiv värv ja joonista juurde kõik, mida vajalikuks pead. Salvesta töö.
Kuidas joonistada geomeetrilisi kujundeid?
Kuidas muuta joonistatud kujundite värvi?
Kuidas valida sobiv värv enne joonistamist?
Kuidas joonistada erinevate joontega?

Ül 1 hindamine
1p Õpilane on salvestanud faili nimega “Multifilmi-tegelane” oma kausta
1p Töös on kasutatud geomeetrilist kujundit.
1p Geomeetrilist kujundit on täiendatud.
1p Õpilane on kujundanud oma multifilmi tegelase.
1p Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Ülesanne 2
Loo oma kausta MS Word’i dokument. Pane faili nimeks “Multifilmi-tegelane” ja pealkirjaks tegelase nimi. Lisa pealkirja alla eelmises ülesandes joonistatud pilt multifilmitegelasest. Kirjelda oma tegelast lähemalt, mis ta nimi on, kui vana ta on, kus ta elab, kes on tema sõbrad, mida talle teha meeldib jne. Teksti järele joonista sama tegelane MS Wordi joonistusvahenditega.
NB! Selleks, et multifilmitegelane ühes tükis oleks, on mõistlik joonistuse osad rühmitada.
– Kuidas kärpida Paint’is joonistatud pildi liigsed servad ja pilt salvestada?
Kuidas luua oma kausta MS Word’i dokument ja panna sellele nimi ja pealkiri?
Kuidas lisada Word’i dokumenti Paintis tehtud ja salvestatud pilt?
Kuidas Word’is joonistada?
Kuidas joonistuse osi rühmitada?

Ül 2 hindamine
1p Õpilane on loonud oma kausta tekstidokumendi nimega “Multifilmi-tegelane”
1p Töö pealkiri on “Multifilmi tegelane”
1p Pealkirja alla on lisatud Paintis joonistatud pilt multifilmi tegelasest
1p Töö sisaldab multifilmi tegelast kirjeldavat teksti.
1p Töös on joonistatud multifilmi tegelane ka MS Wordi vahenditega.

Ülesanne 3
Loo oma kausta MS Word’i dokument. Pane faili nimeks ja pealkirjaks “Kodu”. Kirjelda oma tegelase kodu, kus see asub ja kuidas see välja näeb. Alguses kirjuta ja siis joonista multifilmitegelase kodu välisvaade. Võid teha mitu vaadet, näiteks eest, tagant, paremalt ja vasakult poolt vaadates.
Näiteid maja joonistamisest:
Kuidas joonistada pisikest maja tarkvaraga MS Word?
Kuidas joonistada paneelmaja tarkvaraga MS Word?

Ül 3 hindamine
1p Õpilane on loonud oma kausta tekstidokumendi nimega “Kodu”
1p Töö sisaldab tegelase kodu kirjeldust tekstina.
1p Töös on joonistatud multifilmi tegelase kodu välisvaade eest.
1p Töös on joonistatud multifilmi tegelase kodu välisvaade mitmest küljest.
1p Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Ülesanne 4
Loo oma kausta MS Word’i dokument. Pane faili nimeks ja pealkirjaks “Sisekujundus”. Koosta eelmises ülesandes loodud tegelase kodule ruumide plaan. Lisa joonisele selgitavad tekstid. Kirjelda, milliseid materjale erinevates kohtades kasutatakse. Soovi korral too selgituseks materjalide näiteid internetist. Kui kasutad interneti näiteid, siis lisa teksti või piltide juurde lingid.
Kuidas joonistada lihtsa ruumi plaani tarkvaraga MS Word?
Kuidas lisada tabel tarkvaraga MS Word?

Ül 4 hindamine
1p Õpilane on loonud oma kausta tekstidokumendi nimega “Sisekujundus”
1p Töö sisaldab joonist ruumide plaanist.
1p Joonisele on lisatud selgitavad tesktid.
1p Joonisele lisaks kirjeldatakse kujunduses kasutadavaid materjale.
1p Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Ülesanne 5
Loo oma kausta MS Word’i dokument. Pane faili nimeks ja pealkirjaks “Haljastus”. Kujunda multifilmitegelase kodu haljastus. Tee skeem ja lisa kirjeldus. Haljastuse skeemil võiks olla muruplats, lillepeenar, aed, park, rõdu või lihtsalt aknalaud või muu nurgake, kus kasvavad taimed. Skeemi juurde kirjuta, milliseid taimi on kavas haljastuses kasutada. Joonista, pildista või otsi sobivad taimede näited internetist. Interneti materjalidele lisa lingid.
Kuidas teha lihtne haljastuse skeem tarkvaraga MS Word?

Ül 5 hindamine
1p Õpilane on loonud oma kausta tekstidokumendi nimega “Haljastus”
1p Dokumendis on olemas multifilmi tegelase kodu haljastuse skeem.
1p Dokumendis on pilte taimedest.
1p Dokument sisaldab teksti, kus kirjeldatakse haljastust.
1p Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Ülesanne 6 – lisaülesanne kiirematele
Multikategelane ja tema elupaiga kujundus on valmis. Nüüd on paras aeg ise üks multikas teha.
Lihtsa multika saab teha tarkvaraga MS PowerPoint. Selleks kujunda slaidile taus, kus tegevus toimub, lisa multikategelane ja pane see liikuma. Soovi korral lisa esitlusse mitu slaidi erinevate kohtade piltidega ja lisa liikuvad tegelased ja miks mitte autod, lennukid, laevad jmt.
Selleks, et PowerPointis kujundid liikuma panna, tuleb neile lisada animatsioonid. Animatsiooniga saab kujundi ekraanile tuua, lasta tal seal ringi liikuda ja soovi korral ka ekraanilt minema liikuda. Uuri, kuidas kujundeid liikuma pannakse. Koosta ka ise PowerPointis üks liikuvate kujunditega esitlus (pptx) ja salvesta see ka videoklipina (mp4).
Kuidas panna kujundid liikuma tarkvaraga MS PowerPoint?

Ül 6 hindamine
1p õpilane on animeerinud esitluses ühe objekti
1p õpilane on animeerinud esitluses mitu objekti
1p õpilane on kasutanud objekti sisenemise animatsiooni
1p õpilane on kasutanud objekti väljumise animatsiooni
1p õpilane on salvestanud töö nii esitlusena kui ka videoklipina

Tegevuse uurimine, pildistamine ja juhendi koostamine

Ülesanne 7
Vali üks teema, mis sind huvitab ja koosta millegi tegemise juhend. Vormista õpetus arvuti abil. Vali sobiv tarkvara ning kasuta juhendi tegemisel tekste ja pilte. Pildista tegevuse etappe ja tulemust, lisa pildid juhendisse. Juhendit koostades mõtle, kellele võiks sellest kasu olla.
Kuidas saab fotod tahvelarvutist klassi arvutisse?

Ül 7 hindamine
1p Õpilane on loonud oma kausta faili, milles on juhend millegi tegemiseks.
1p Juhend sisaldab pilte tegevuse etappidest.
1p Juhend sisaldab pilti tegevuse tulemusest.
1p Juhend sisaldab teksti.
1p Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Loodusnähtuste uurimine ja kirjelduse koostamine

Ülesanne 8
Uuri ilma ja pildista lumesadu, tuulist ilma või mõnda muud loodusnähtust. Salvesta mõned pildid kooli arvutisse oma kausta. Loo tekstidokument ja kirjuta sinna uuritud loodusnähtuse kirjeldus. Kasuta enda tehtud pilte. Muuda piltide suurust ja paiguta need tekstis sobivasse kohta. Uuri pildi küljendisuvandeid. Kasuta pildi mähkimist.
Kuidas luua fail ja kirjutada tekst tarkvaraga MS Word?
Kuidas paigutada teksti juurde pildid tarkvaraga MS Word?

Ül 8 hindamine
1p Vähemalt kaks loodusnähtuse pilti on salvestatud õpilase kausta.
1p Õpilase kaustas om tekstidokument, milles kirjeldatakse ühte või mitut loodusnähtust.
1p Teksti juurde on lisatud pilte.
1p Pildid on teksti juures sobivas kohas, st pilt on selle teksti lähedal, kus kirjeldatakse pildil olevat objekti või loodusnähtust.
1p Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Lisaülesanne
Too veebruaris vaasi kaseoksad ja pildista oksi paari nädala jooksul iga päev. Võib tuua ka erinevaid oksi. Saadud piltidest koosta esitlus. Lisa igale slaidile üks pilt. Muuda esitlus automaatseks. Salvesta esitlus videona (mp4)

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajalik kaust, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. luua pilti tarkvaraga Paint;
4. lisada Paintis loodud pildi tekstidokumenti;
5. kasutada tekstitöötlustarkvara MS Word joonistusvahendeid: lisada kujundeid, muuta nende omadusi, kujundeid rühmitada;
6. lisada kujunditele teksti ja vajadusel selle omadusi muuta;
7. leida ja internetist ülesande täitmiseks vajalikku infot ja seda kasutada;
8. lisada internetist toodud piltidele jm infole viited kasutatud allikatele;
9. digiseadmega pildistada ja saadud digifotosid kasutada tekstidokumendis;
10. luua tekstidokument tarkvaraga MS Word ning lisada sellesse tekste ja erinevaid pilte.

Hindamine

5 punkti – hinne “5” (väga hea)
4 punkti – hinne “4” (hea)
3 punkti – hinne “3” (rahuldav)
1 ja 2 punkti – hinne “2” (mitterahuldav, töö tuleb valmis teha)
0 punkti – hinne “1” (töö tuleb ära teha vastavalt juhendile)

Punkte arvestatakse ülesannete täitmise eest järgmiselt.

Lisaülesanne
5p Ülesanne on täidetud vastavalt juhendile.