8. klassi teine trimester

Loovtöö artikli struktuur ja tekst

Ülesanne 1
Tee Google Drive keskkonda fail oma loovtöö kirjaliku osa vormistamiseks.
Vaata kooli Loovtöö juhendi lisast 1, millised osad peavad loovtöös kindlasti olema. Loo selle näite eeskujul oma loovtöö kirjaliku osa struktuur, kus on pealkirjad ja vajadusel alapealkirjad. Pealkirjade ja alapealkirjade kujundamisel on abiks videoklipp Kuidas pealkirjad ja alapealkirjad esile tõsta?
Kirjuta (või kopeeri varasematest töödest) loovtöö sissejuhatuse tekst. Viimistle sissejuhatuse tekst sobivaks. Kirjuta, milliseid meetodeid kasutasid töö tegemiseks.
Lisa loovtöö kirjaliku osa link oma loovtöö päevikusse.

Ül 1 hindamine
1p Õpilane on kopeerinud loovtöö kirjaliku osa lingi oma loovtöö päevikusse.
1p Loovtöö kirjalikus osas on loovtöö pealkiri.
1p Loovtöö kirjalikus osas on õpilase nimi, kool ja klass
1p Loovtöö kirjalikus osas on näha töö struktuur (mitu pealkirja)
1p Töös on olemas sissejuhatus ja õpilane on alustanud töö metoodika kirjeldamist.

Ülesanne 2
Vaata üle töös kasutatud viited erinevatele allikatele, kas viited on ühtses stiilis.
Vormista töö lõppu kasutatud allikate loetelu. Võta eeskuju Loovtöö juhendist
Kirjuta loovtööle arutelu peatükk.

Ül 2 hindamine
1p Loovtöös on olemas viited kasutatud allikatele.
1p Kasutatud allikate viited on olemas tekstis kasutatud materjali lõigu või tsitaadi lõpus.
1p Loovtöö lõpus on kasutatud allikate loetelu.
1p Kasutatud allikate loetelu on vormistatud sarnaselt loovtööde juhendile.
1p Loovtööl on alustatud arutelu peatüki kirjutamist.

Fotod loovtöö illustreerimiseks

Ülesanne 3
Lae arvutisse fotod ja uuri neid lähemalt. Uuri failide mahtu baitides ja suurust pikslites. Mõtle, millised neist fotodest sobiksid loovtöös kasutamiseks.
Loo Google Drives Multimeedia kausta tekstidokument peakirjaga “Loovtöösse sobivad fotod”, kuhu kirjuta oma arvamus, millised neist fotodest sobiksid loovtöös kasutamiseks. Kas mõni foto muutuks sobivaks, kui seda pisut parandada? Põhjenda oma arvamust. Jaga valmis tööd multimeedia õpetajaga, lisa töö jagamisel lühike selgitav tekst, mis failiga on tegemist.

Ül 3 hindamine
1p Õpilane on loonud Google Drive Multimeedia kausta tekstidokumendi “Loovtöösse sobivad fotod”.
1p Õpilane on jaganud tööd multimeedia õpetajaga ja e-kirjas on lühike selgitav tekst, millega tegemist.
1p Õpilane on leidnud loovtöös kasutamiseks sobivad failid.
1p Õpilane on toonud välja ja põhjendanud milliseid pilte saaks kasutada loovtöös, kui neid pisut parandada.
1p Õpilase selgitused on asjalikud.

Ülesanne 4
Vali oma loovtöö jaoks tehtud fotodest sobivad, mida soovid kasutada loovtöö artiklis, posterettekandes või esitluses. Vajadusel tee fotodele pisiparandusi tarkvara Gimp abil.
Fotode kohendamisel on abiks järgmised soovitused.
– Kuidas saab tarkvara Gimp kokku ühte aknasse?
Selleks tuleb valida menüüribalt Aknad – Ühe-akna režiim (Single-Window Mode).
– Kuidas saab tarkvara keelt muuta?
Vali menüüribalt Edit (Redigeerimine) – Preferences (Eelistused) – Interface (Liides) – Language (Keel) ja vali sobiv keel.
Kuidas eemaldada foto liigsed servad?
Kuidas teha fotol väiksemaid parandusi?
Kuidas salvestada muudetud foto uue jpg-failina?
Kuidas parandada foto värvitoone 1?
Kuidas parandada foto värvitoone 2?

Katseta fotode kärpimist, värvitoonide parandamist ja pisiparandusi. Kui loovtöös ei ole põhjust fotosid kasutada, võib kasutada fototöötluse harjutamiseks eelmise ülesande fotosid. Salvesta fotode esialgsed ja uued versioonid oma Google Drive kausta alamkausta “Fototöötlus” ja jaga seda multimeedia õpetajaga.

Ül 4 hindamine
1p Õpilane on loonud oma Google Drive multimeedia kausta alamkausta “Fotod” ja jaganud seda multimeedia õpetajaga.
1p Õpilane on eemaldanud vähemalt ühelt fotolt liigsed servad.
1p Õpilane on vähendanud vähemalt ühe foto suurust.
1p Õpilane on parandanud vähemalt ühel fotol värvitoone.
1p Õpilane on teinud vähemalt ühel fotol väiksemaid pildi parandusi?
1p Õpilane on valinud välja oma loovtöö illustreerimiseks sobivad fotod.

Joonised ja tabelid loovtöö illustreerimiseks

Ülesanne 5
Lae arvutisse ülesande 5 täitmiseks vajalikud failid ja paki need lahti.
Loo oma Google Drive’i kausta ülesande jaoks alamkaust ning lisa sinna ülesande failid.
Ava tekstidokument Google dokumendina.
Lisa pildid teksti juurde sobivatesse kohtadesse.
Nummerda fotod joonistena ja lisa neile selgitavad pealkirjad.
Vajadusel muuda piltide suurust ja kvaliteeti (Luige pildi puhul on abi, kui valida menüüribalt “Pildi valikud” ja kasutada ekraani paremas osas avanevat paani “Kujutise valikud”).
Vajadusel saad eeskuju võtta näidisfailist Luik-pildid_ja_tabel_tulemus.pdf.
Abi võib olla järgmistest videoklippidest:
Kuidas avada MS Word’i fail Google’i dokumendina ja lisada sinna foto Google Drive kaustast?
Kuidas teha Google Dokumendis fotol pisiparandusi?

Mõtle, kas piltide paigutamine töö sisu ossa teksti vahele on selles näites sobiv?
Millal on mõistlik paigutada pildid loovtöö lisadesse?
Vaata läbi kooli loovtöö juhend ja mõtle, kas muudaksid midagi selles näidistöös.
Lisa vastused neile küsimustele kommentaari aknasse, kui jagad ül 5 lahendust multimeedia õpetajaga.

Ül 5 hindamine
1p Õpilane on avanud ülesande faili Google’i Dokumendina ja jaganud seda multimeedia õpetajaga.
1p Õpilane on lisanud faili sobivatesse kohtadesse sobivad pildid.
1p Piltidel on sobivad allkirjad.
1p Pildid on nummerdatud vastavalt näitele.
1p Õpilane on lisanud ülesande jagamisel vastused ülesande lõpus olevatele küsimustele.

Ülesanne 6
Ava oma Google Drive’is tekstidokument, millele lisasid eelmises ülesandes fotod.
Lisa sinna sobivasse kohta tabel.
Vajadusel on eeskujuks näidisfail Luik-pildid_ja_tabel_tulemus.pdf
Vajadusel on abiks videoklipp sarnase tabeli lisamisest tekstidokumenti.

Ül 6 hindamine
1p Õpilane on loonud dokumenti sisuga sobiva tabeli.
1p Tabelile on lisatud sobiv pealkiri.
1p Tabel on nummerdatud.
1p Dokumendis on tekst, milles viidatakse tabelile.
1p Tabel on kujundatud vastavalt näidisele.

Ettevalmistus loovtöö esitluseks

Ülesanne 7
Loovtöö esitluse või posterettekande valmistamine. Kõigepealt tutvu õppematerjaliga Valmistume_esitluseks, seejärel täida praktiline töö.

Praktiline töö – ettekande sisu ja struktuur
Kui teed suulise esitluse, siis
– Loo uus esitlus ja sisesta slaidide pealkirjad ja märksõnad, millest räägid.
– Vali ja lisa slaididele fotod, joonised jt illustratsioonid.
– Loo uus tekstidokument ja kirjuta suulise ettekande tekst.
– Lisa ettekande tekstile esitluse link ja jaga faili multimeedia õpetajaga.
Kui teed posterettekande, siis
– Loo uus tekstidokument ja kirjuta posterettekande jaoks tekstid.
– Vali posterettekande jaoks fotod, joonised jt illustratsioonid.
– Lisa tekstidokumenti link illustratsioonide kaustale või lisa illustratsioonid tekstidokumenti.
– Jaga tekstidokumenti multimeedia õpetajaga.

Ül 7 hindamine
1p Ettekande tekstist saab teada loovtöö teema ja miks see teema valiti.
1p Ettekande tekstist saab teada loovtöö eesmärgi.
1p Ettekande tekstist saab teada, mida ja kuidas tehti.
1p Ettekande tekstist saab teada, mis tehtud sai, kas eesmärk täideti.
1p Ettekande tekstist saab teada, mida töö käigus õpiti.

Ülesanne 7a
Tekstide ja piltide paremaks muutmine

Tekstide korrastamine
1. Vaata üle, kas tööl on sissejuhatus, sisu ja kokkuvõte.
2. Muuda teksti nii, et see koosneks lihtsatest lausetest, mille sisust on lihtne aru saada.
3. Vaata üle, kas iga kahe sõna vahel on ainult üks tühik
4. Vaata üle kirjavahemärgid,
– koma ja sellele eelneva sõna vahel ei ole tühikut, koma järel on tühik,
– punkti ja sellele eelneva sõna vahel ei ole tühikut, punkti järel on tühik,
– alustava jutumärgi ja sellele järgneva sõna vahel ei ole tühikut,
– lõpetava jutumärgi ja sellele eelneva sõna vahel ei ole tühikut, jutumärgi järel on tühik
– kustuta ridade algusest ja lõpust liigsed tühikud.
Lõikude vahele jätame tühja rea (uut lõiku ei alusta taandreaga).
5. Loe tekst veelkord läbi ja vaata, kas tekstist saab vastuse kõigile ülesande 7 esitluses toodud viiele küsimusele?

Piltide korrastamine
1. Vaata üle, kas piltidel ei ole liigseid objekte. Kuidas eemaldada pildilt liigsed servad tarkvaraga Gimp?
2. Vajadusel paranda pildi värve, heletumedust ja kontrastsust. Kuidas parandada pildi värve tarkvaraga Gimp?
Kuidas eksportida muudetud foto uuesti JPG-failiks tarkvaraga Gimp?
3. Lõpuks vaata pildid veelkord üle ja mõtle, kas kõik pildid muudavad Sinu esitluse paremaks. Kas nendest piltidest on abi loovtöö sisu selgitamisel?

Ülesanne 8
Esitluse või posterettekande koostamine ja kujundamine.
Esitlus Kuidas teha loovtöö esitlust (pdf)

Esitlus Kuidas teha loovtöö posterettekannet (pdf)
Posterettekande kujundamiseks arvutis sobib näiteks tarkvara Inkscape, mille saab oma arvutisse laadida aaressilt https://inkscape.org/
Siin on videoklipid, kus tutvustatakse lihtsaid töövõtteid, mis on vajalikud posteretteknde kujundamiseks tarkvaraga Inkscape:
Kuidas seadistada postri suuruseks A0?
Kuidas suurendada ja vähendada vaadet?
Kuidas võtta kasutusele abijooned sisu paigutamiseks?
Kuidas lisada kujund ja muuta selle värvi?
Kuidas lisada tekste?
Kuidas lisada foto?
Kuidas saab postrist PNG-pildina ja PDF-failina?
Kuidas vaadata PDF-faili originaalsuuruses?

Uurime värvitoone

Ülesanne 9
Loovtöö esitlemise harjutamine, tagasiside kaaslaste esitlustele.

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada arvutiklassis arvutit järgides arvutiklassi reegleid;
2. kasutada Google Drive’i keskkonda, ta oskab
– luua ja kasutada kaustasid ja faile,
– oskab muuta faili nime sobivaks,
– oskab Google Drive faile jagada;
3. luua teksti salvestamiseks ja jagamiseks sobiva faili;
4. leida veebist kooli loovtööde juhendi ja sellest vajaliku info;
5. leida internetist oma loovtöö jaoks sobivat materjali usaldusväärsetest allikatest;
6. viidata kasutatud allikatele;
7. kirjutada artiklit, teab, missugustest osadest artikkel koosneb ja kuidas artiklit arvuti abil vormistada.
8. luua esitlust loovtöö esitlemiseks;
9. luua postrit loovtöö posterettekande jaoks.

Hindamine
5 punkti – hinne “5” (väga hea)
4 punkti – hinne “4” (hea)
3 punkti – hinne “3” (rahuldav)
1 ja 2 punkti – hinne “2” (mitterahuldav, töö tuleb valmis teha)
0 punkti – hinne “1” (töö tuleb ära teha vastavalt juhendile)