Wolf & Rabbit – arvutamismäng

Hundi ja jänese arvutamismäng nelja põhitehte arvutamisvilumuse treenimiseks. Liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine 100 piires.

Link: http://bijleszaanstad.nl/rekenen/doorelkaar/tempo/rekenen.swf