KKK – korduma kippuvad küsimused

Millal õpilane loovtöö esitab?
Loovtöö esitamise tähtaeg 9. detsembril 2022. a.

Kuidas õpilane loovtöö esitab?
Õpilane jagab juhendajale loovtöö kirjalikku kokkuvõtet Google Drive dokumendina või saadab PDF-faili. Nii nagu juhendaja ja õpilane omavahel kokku lepivad.

Milline see kirjalik kokkuvõte peab olema?
Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte näide on kooli loovtöö juhendi lisas 1 lk 5.
Loovtöö kirjaliku osa viimistlemiseks võiks kasutada multimeedia tundides kasutatud õppematerjali kirjaliku osa viimistlemiseks

Mida kujutab endast loovtöö ülevaade, mis pannakse loovtööde kogumikku?
Loovtöö ülevaade on loovtöö kirjaliku kokkuvõtte esimene osa, mille loovtöö tegija kirjutab valmis siis, kui loovtöö on valmis. Loovtöö ülevaatest võiks lugeja saada vastused järgmistele küsimustele:
– Miks autor selle teema valis?
– Mis on töö eesmärk?
– Mis on uurimisküsimus(ed)/ hüpotees? – Uurimusliku loovtöö puhul
– Kuidas püstitatud eesmärke täideti?
– Millistest osadest loovtöö koosneb?

Kas kuskil on näiteid valmis ülevaadetest?
Eesti parimate õpilasuurimuste ülevaateid saab vaadata aadressil akadeemiake.ee
Ülevaade on tööd tutvustav tekst, mis avaneb, kui klõpsata töö pealkirjal. Kui ülevaade tekitab huvi töö sisu vastu, siis saab Akadeemiakese keskkonnas klõpsata PDF-failil ja töö tervikteksti lugeda.
NB! Meie ei avalda loovtööde terviktekste veebis.
NB! Multimeedia tundides Akadeemiakeses avaldatud tööde ülevaateid analüüsides leidsid õpilased, et kõigist neist ei leia vastuseid eespool toodud küsimustele. Eeskuju võiks võtta parimatest näidetest, millest leiab vastused eelmise küsimuse all toodud viiele küsimusele.

Kuidas toimub loovtöö hindamine?
Loovtööde hindamine toimub kujundavalt. Õpilane saab juhendajalt ja multimeedia õpetajalt sõnalist tagasisidet nii loovtöö teostamise protsessi kui ka tulemuste kohta. Kirjalik tagasiside lisatakse üldjuhul loovtöö päevikusse kommentaaridena ja keskkonda eKool hinnete kommentaaridena. Tööprotsessi lõppfaasis on olulisel kohal ka grupikaaslaste edasiviiv tagasiside ja soovitused loovtöö paremaks esitlemiseks. Kujundava hindamise eesmärk on saavutada tulemus, et loovtööde festivalile jõuavad loovtööd, mis on esitlemiseks valmis.

Kuidas ja millal juhendaja loovtöö tulemustele hinnangu annab? (ekraanivideo näitega)
Juhendaja täidab hinnangu vormi hiljemalt 9. jaanuaril 2023. a.
Suulise hinnangu loovtööle esitab juhendaja loovtööde esitlemise järel kokkuvõtete tegemise ajal.

Kuidas saab loovtööst PDF-fail? (ekraanivideo näitega)
1) Ava Google Drive’is loovtöö kirjalik kokkuvõte.
2) Vali menüüribalt Fail – Laadi alla – PDF-dokument (.pdf).
3) PDF-fail salvestatakse arvutisse.

Millal toimub loovtööde esitlemine?
Loovtööde esitlemine toimub 13. jaanuaril 2023.