KKK – korduma kippuvad küsimused

Millal õpilane valmis loovtöö juhendajale esitab?
Loovtöö esitamise tähtaeg 5. detsembril 2024. a.

Kuidas õpilane loovtöö esitab?
Õpilane jagab juhendajale loovtöö kirjalikku kokkuvõtet Google Drive dokumendina või saadab PDF-faili. Nii nagu juhendaja ja õpilane omavahel kokku lepivad.

Milline see kirjalik kokkuvõte peab olema?
Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte näide on kooli loovtöö juhendi lisas 1 lk 5.
Loovtöö kirjaliku osa viimistlemiseks võiks kasutada multimeedia tundides kasutatud õppematerjali kirjaliku osa viimistlemiseks

Mida kujutab endast loovtöö ülevaade, mis pannakse loovtööde kogumikku?
Loovtöö ülevaade on loovtöö kirjaliku kokkuvõtte esimene osa, mille loovtöö tegija kirjutab valmis siis, kui loovtöö on valmis. Loovtöö ülevaatest võiks lugeja saada vastused järgmistele küsimustele:
– Miks autor selle teema valis?
– Mis on töö eesmärk?
– Mis on uurimisküsimus(ed)/ hüpotees? – Uurimusliku loovtöö puhul
– Kuidas püstitatud eesmärke täideti?
– Millistest osadest loovtöö koosneb?

Kas kuskil on näiteid valmis ülevaadetest?
Eesti parimate õpilasuurimuste ülevaateid saab vaadata aadressil akadeemiake.ee
Ülevaade on tööd tutvustav tekst, mis avaneb, kui klõpsata töö pealkirjal. Kui ülevaade tekitab huvi töö sisu vastu, siis saab Akadeemiakese keskkonnas klõpsata PDF-failil ja töö tervikteksti lugeda.
NB! Meie ei avalda loovtööde terviktekste veebis.
NB! Multimeedia tundides Akadeemiakeses avaldatud tööde ülevaateid analüüsides leidsid õpilased, et kõigist neist ei leia vastuseid eespool toodud küsimustele. Eeskuju on mõistlik võtta parimatest näidetest, millest leiab vastused eelmise küsimuse all toodud viiele küsimusele.

Kuidas toimub loovtöö hindamine?
Loovtööde hindamine toimub kujundavalt. Õpilane saab juhendajalt ja multimeedia õpetajalt sõnalist tagasisidet loovtöö tegemise käigus. Kirjalik tagasiside lisatakse üldjuhul loovtöö päevikusse kommentaaridena ja keskkonda eKool hinnete kommentaaridena. Tööprotsessi lõppfaasis on olulisel kohal ka grupikaaslaste edasiviiv tagasiside ja soovitused loovtöö paremaks esitlemiseks. Kujundava hindamise eesmärk on saavutada tulemus, et loovtööde festivalile jõuavad loovtööd, mis on esitlemiseks valmis. Juhendaja annab loovtööle lõpliku hinnangu: kui loovtöö vastab nõuetele, siis lubab juhendaja loovtöö esitlemisele. Juhendajate esitatud loovtööde kirjalikke kokkuvõtteid hindavad multimeedia õpetajad. Esitlemise ajal hindavad esitlusi žürii liikmed. Žürii punktidele liidetakse multimeedia õpetajatelt saadud punktid, millele lisatakse punktid loovtööde juhendate tagasiside põhjal. Parimate loovtööde tegijaid tunnustatakse diplomiga. Väga heade loovtööde autoritel soovitatakse oma loovtööd esitada sobivale konkursile väljaspool kooli.

Kuidas ja millal juhendaja loovtöö tulemustele hinnangu annab? (ekraanivideo näitega)
Juhendaja täidab hinnangu vormi hiljemalt 12. detsembril 2024. a.
Suulise hinnangu loovtööle esitab juhendaja loovtööde esitlemise järel kokkuvõtete tegemise ajal.

Kuidas saab loovtööst PDF-fail? (ekraanivideo näitega)
1) Ava Google Drive’is loovtöö kirjalik kokkuvõte.
2) Vali menüüribalt Fail – Laadi alla – PDF-dokument (.pdf).
3) PDF-fail salvestatakse arvutisse.

Millal toimub loovtööde esitlemine?
Loovtööde esitlemine toimub 10. jaanuaril 2025.