Posted in Eesti keel Füüsika Infotehnoloogia Inglise keel Inimeseõpetus Keemia Kehaline kasvatus Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Matemaatika Muusika Õpetajale

Aineõpetaja digikogumik

Posted in Ajalugu Eesti keel Füüsika Infotehnoloogia Inglise keel Inimeseõpetus Keemia Kehaline kasvatus Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Matemaatika Muusika Õpetajale

Digiõpilood

Posted in Ajalugu Eesti keel Füüsika Infotehnoloogia Inglise keel Inimeseõpetus Keemia Kehaline kasvatus Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Matemaatika Muusika Õpetajale Õpilasele

Digipädevusmudelid

Posted in Esitluseks klassis Kehaline kasvatus Õpetajale Õpilasele

Liikuma kutsuva kooli advendikalender

E-koolikott
Posted in Ajalugu Eesti keel Füüsika Infotehnoloogia Inglise keel Inimeseõpetus Keemia Kehaline kasvatus Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Õpetajale Õpilasele Varia

E-koolikott – digitaalse õppevara portaal

Opiq
Posted in Ajalugu Eesti keel Füüsika Inimeseõpetus Keemia Kehaline kasvatus Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Matemaatika Muusika Õpetajale Õpilasele Varia

Opiq

Posted in Ajalugu Eesti keel Infotehnoloogia Inglise keel Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Matemaatika Õpetajale

E-koduõppe info

Posted in Esitluseks klassis Kehaline kasvatus Õpetajale Õpilasele Varia

Aktiivse vahetunni võimalusi NOVA

Posted in Kehaline kasvatus Õpetajale Õpilasele

Endomondo

Posted in Kehaline kasvatus Õpetajale

Võiskondlik “Trips-traps-trull”

Posted in Kehaline kasvatus Õpetajale

Harjutused paarides

Posted in Kehaline kasvatus Õpetajale Varia

Liikumispaus tunnis

Posted in Esitluseks klassis Kehaline kasvatus Õpetajale Varia

Liikumispaus tunnis