Digi-ideede laat

Saame kokku virtuaalses ruumis. Räägime, kuidas läheb, jagame oma õnnestumisi, kuulame, kuidas teistel on läinud. Vestlused väiksemates rühmades.
E, 27. aprill
Kuidas distantsõppel täiskohaga õpetaja tööaeg 35 nädalatunni sisse mahutada?
T, 28. aprill
Kuidas anda tagasisidet ja hinnata distantsõppe tingimustes?
K, 29. aprillil
Kuidas motiveerida õpilasi videotunnis aktiivselt osalema?

Esmaspäev, 27. aprill 2020

Esmaspäeval kohtusime õpetajatega virtuaalses ruumis. Vestlesime ja otsisime lahendusi, kuidas distantsõppel täiskohaga õpetaja tööaeg 35 nädalatunni sisse mahutada. Kokkuvõttetest jäi kõlama, et meil aitab hästi toime tulla positiivsete rutiinide loomine, et saavutada tasakaal tööaja ja puhkeaja vahel. Kui aega on vähe, siis on mõistlik mõelda läbi, mis on see miinimum, mis on vaja kindlasti ära teha. Mõistlik on arvestada, mida suudab õpilane ja mida suudab õpetaja. Oluline on arvestada inimeste erinevuste ja erinevate võimalustega. Saadi ka kinnitust, et ollakse õigel teel, et teistel on sarnased rõõmud ja mured. Rõõm oli kolleege näha, vähemalt virtuaalselt.

Esmaspäevase kohtumise esitlus

Keskkonna Zoom juhendeid meie lingikogus

Teisipäev, 28. aprill 2020

Teisipäeval kohtusime õpetajatega taas virtuaalses ruumis. Seekord vahetasime mõtteid hindamise teemadel. Otsisime vastust küsimusele, kuidas anda tagasisidet ja hinnata distantsõppe tingimustes.
Siin on mõned mõttekillud teisipäevase kohtumise tagasisidest. Tore oli taas kohtuda. Sain kolleegilt hea idee. Sain kinnitust, et toimetame ühtemoodi, et olen õigel teel. Leiti, et distantsõppe perioodil on hindamisel ja tagasisidel pigem õpilast suunav ja õppima innustav roll. Hea, et on võimalik hinnata distantsõppe perioodil numbrite asemel hindega A, kui õpilane on sooritanud ülesande tasemel, mis vastab püstitatud eesmärgile. Samas trimestri lõpuks tuleb meil siiski panna õpilaste tunnistusele numbrilised hinded. Leiti ka, et distantsõppe tingimustes saadud numbrilised hinded ei peegelda sageli õpilaste tegelikke teadmisi. Numbrilise hindamise ja üldse hindamise üle arutamiseks on praegune hetk heaks hüppelauaks. Mitmed õpetajad märkisid tagasisides, et väga tore oli kõiki näha ja kohtumiselt toredate kolleegidega võeti kaasa hea tuju.

Teisipäevase kohtumise esitlus

Kolmapäev, 29. aprill 2020

Kolmapäevasel kohtumisel otsisime vastust küsimusele, kuidas motiveerida õpilasi videotunnis aktiivselt osalema. Siin on valik mõtteid osalenud õpetajate tagasisidest. Mõistlik on teha videotunde nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik. Ja ära raiska asjatult õpilaste aega. Kui õpilasel on tunnist kasu, siis ta on kohal. Kasu võib olla nii teadmiste kui ka positiivsete emotsioonide või jällenägemisrõõmu näol. Hästi mõjub, kui teha videotunde väiksemate rühmadega. Nii saab õppetööd diferentseerida. Samuti tunnevad paljud õpilased end väiksema seltskonnaga videotunnis turvalisemalt. Gümnaasiumis on õpilased motiveeritud videotunnis osalema, kui teemat on raske üksinda omandada. Videotunnis tulevad kasuks eduelamused, liikumispausid, kindlad reeglid. Ühiselt tekstidega töötamisel on hea, kui õpilastel on lisaks arvutile laual ka tavapärased õppevahendid. Sain nende kolme päeva kogemustest oskusi ja julgust, mis on kasuks minu oma videotundide tegemisel. Ja ainult maikuu ongi veel jäänud! Me saame hakkama!

Kolmapäevase kohtumise esitlus

Osalejate soovil leppisime kokku, et kohtume virtuaalses ruumis ka järgmisel kolmapäeval, et distantsõppe kogemusi vahetada.