Õppematerjalid

Tallinna 32. Keskkooli multimeedia õppematerjalid

2. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

4. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

6. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

8. klassi loovöö Juhendid ja harjutusülesanded, mis on abiks loovtöö ettevalmistamisel, arvuti abil loovtöö materjalide vormistamisel ja loovtöö esitlemiseks valmistumisel.

Digipädevuse kujundamine erinevates ainetundides

Lehele Digi ainetundides on koondatud info meie koolis õppimiseks oluliste digioskuste kohta.