Õppematerjalid

Tallinna 32. Keskkooli multimeedia õppematerjalid

2. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

4. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

6. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

8. klassi loovöö Juhendid ja harjutusülesanded koos selgitavate videoklippidega, mis on abiks loovtöö ettevalmistamisel, arvuti abil loovtöö materjalide vormistamisel ja loovtöö kaitsmiseks valmistumisel.

Õppematerjale ainetundides kasutamiseks

Esimesed veebikeskkonnad algklassides – juhend lapsevanemale.

Vajalikud veebikeskkonnad, mida kasutame nii klassis kui ka kodus õppides.

Referaadi vormistamine Selgitusi ja näited, mis on abiks referaatide vormistamisel Tallinna 32. Keskkoolis. Juhend sisaldab linke vormistamise näidetega videoklippidele. Vormistamise näited on tehtud tarkvaraga MS Word.

Digi ainetundides 2021/2022 Lühiülevaade digiõppe tegevustest Tallinna 32. Keskkoolis 2021/2022 õppeaastal. Õppeaasta üheks oluliseks eesmärgiks on digitehnoloogia võimaluste kasutamine õpioskuste kujundamiseks. Soovitusi ja juhendeid.