Õppematerjalid

Tallinna 32. Keskkooli multimeedia õppematerjalid

Vajalikud veebikeskkonnad, mida kasutame nii klassis kui ka kodus õppides.

Esimesed veebikeskkonnad algklassides – juhend lapsevanemale.

2. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

4. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

6. klassi multimeedia ülesanded ja õppematerjalid.

8. klassi loovöö Juhendid ja harjutusülesanded koos selgitavate videoklippidega, mis on abiks loovtöö ettevalmistamisel, arvuti abil loovtöö materjalide vormistamisel ja loovtöö kaitsmiseks valmistumisel.

Õppematerjale ainetundides kasutamiseks

Referaadi vormistamine Selgitusi ja näited, mis on abiks referaatide vormistamisel Tallinna 32. Keskkoolis. Juhend sisaldab linke vormistamise näidetega videoklippidele. Vormistamise näited on tehtud tarkvaraga MS Word.