Triin Toomesaar: Kuidas mina saan klassis kiusamist vähendada?

Teeme kahoote

Kahootide töötuba

QR-koodi generaator

123 Certificates. Diplomite tegemine

EclipseCrossword. Ristsõnade tegemine

Puzzlemaker. Ristsõnade tegemine

Free Printable Borders. Diplomite tegemine

Diploma maker. Diplomite tegemine

Keelekümblusprogramm. Esimese kooliastme õppekomplekt

Labürindid printimiseks

Keelekümblus

Didaktilisi harjutusi ja mänge 6-aastastele

Printable Sudoku Worksheets

Veebipõhised õppematerjalid I ja II kooliastmele. T. Salm

Rahvakalendri tähtpäevad H. Noor

K. Korol. Enam, kui 400 mõistatust erinevatel teemadel

Mõisat, mõista mõlle-rõlle

Keelenõuanne. Eesti Keele Instituut

Keeleveeb – Veebipõhised sõnastikud

Vanasõnade otsimismasin

Vanasõnaraamat

Frepy. Lapse keelelist arengut toetavad mängulised materjalid

Inimeseõpetus I kooliastmes. Tiia Salm

Muusika viktoriin 2016

Printerest – ideede kataloog

Õpiveeb

Õpiveeb

We are Europe

Vana aja mängud

Liikumispaus tunnis

Liikumispaus tunnis

Targalt internetis

Targalt internetis

Liikumispaus tunnis

TeamUp – rühmade moodustamiseks

Progetiiger

Progetiigri veebisait