TeamUp – rühmade moodustamiseks

Veebipõhine töövahend klassis õpilaste rühmade moodustamiseks.

Link: http://teamup.aalto.fi/

Ingrid Maadvere koostatud juhendid keskkonna kasutamiseks:

https://koolielu.ee/tools/read/146507