Häälikute rühmadesse jaotamine

LearningApps.org keskkonnas harjutusülesanne häälikute rühmitamiseks.

Link: https://learningapps.org/watch?v=pn29t34an