Häälikute rühmadesse jaotamine

LearningApps.org keskkonnas harjutusülesanne häälikute rühmadesse jagamiseks.

Link: https://learningapps.org/watch?v=pt1b4hbb301