Distantsõppepäev

Varsti tuleb taas distantsõppepäev. Millised ülesandeid õpilastele jagada, et õpilased sellel päeval päriselt ka õpiksid? Teadlaste arvates on üks väga hea õppimise viis teadmiste ja oskuste testimine. Testimine selles mõttes, et õpilane testib oma teadmisi ja saab kohe tagasiside, mis on selge, mida tuleb veel õppida või harjutada. Seejärel õpib või harjutab veel. Õppimiseks sobivad hästi testid, mida õpilane saab sooritada mitu korda, kuni saab väga hea tulemuse. Õppimiseks mõeldud testi tulemuste eest ei pea õpetaja hinnet panema. Omandatud teadmisi ja oskusi saab kontrollida hiljem, kui oleme koos õpilastega koolis.

Soovitus 1. Kasutada õppimiseks ülesandeid ja teste keskkonnas EIS

Kui õpetajal on aega ja tahtmist, võib õppimiseks mõeldud testid ise luua. Hea on kasutada ka valmis teste. Eksamite infosüsteemi keskkonnas EIS on suur valik teste erinevate õppeainete erinevate teemade õppimiseks. On hea, kui õpilased saavad selle keskkonnaga tuttavaks juba enne tasemetööde või eksamite sooritamist. Distantsõppepäeval saab kasutada võimalust eksamite infosüsteemi keskkonda õppimisel lähemalt tundma õppida. Keskkonna kasutamiseks on olemas põhjalikud kasutusjuhendid õpetajatele ja õpilastele. Õpilaste testi sooritamise juhendist leiab viite näidistestile, mis on mõeldud tutvumiseks keskkonna erinevate ülesandetüüpidega.

Järgmises videos on näide sellest, kuidas õpetaja Anne distantsõppepäevaks keskkonnast EIS õpilastele ühe testi jagab.

Video 1. Soovitus distantsõppepäevaks. Kasutada õppimiseks testi keskkonnast EIS.

Eksamite infosüsteemi keskkonnas EIS on suur valik ülesandeid ja teste nii õppimiseks kui ka teadmiste hetkeseisu testimiseks. Testi kasutamine võiks olla üks osa distantsõppe tunnist.

Soovitus 2. Alustada distantsõppepäeva tundi eelnevalt salvestatud videotervitusega või videoloenguga

Teine soovitus on luua oma õpilastele tunni sissejuhatuseks videoklipp, paigutada video sobivasse keskkonda ja jagada video linki õpilastega e-kooli kodutöös. Siin on kolm kiiret ja lihtat võimalust õppevideo loomiseks.

Nutitelefoniga videoklipi salvestamine, et öelda tunni alguse “Tere” ja teha tunni sissejuhatus. Kuidas teha?

 1. Mõtle, mida soovid õpilastele öelda.
 2. Vali sobiv vaikne koht, kus video salvestada. Vajadusel korrasta enne videosalvestust tausta.
 3. Sea valmis vahendid, mida soovid videos kasutada (õpik, töövihik, pildid, …).
 4. Paiguta nutitelefon kindlale alusele.
 5. Lülita sisse videosalvestus.
 6. Salvesta videoloeng (või lühike tunni sissejuhatus). Naerata!
 7. Kopeeri/laadi videofail sobivasse kohta õpilastega jagamiseks ja jaga video linki e-koolis.

Õppevideo loomine keskkonnas Zoom on peaaegu nagu videotunni tegemine, ainult õpilasi ei ole kohal. Kui on soov videos näidata oma jutu ajal esitlust, siis tuleb jagada esitlust ekraanil nagu tavalises Zoomi videotunnis. Kui varuda videosalvestuse tegemiseks piisavalt aega, saab soovi korral mitu videot salvestada ja õpilastega neist parimat jagada. Siin on lühidalt sammud, mis tuleb video tegemiseks läbida.

 1. Alusta Zoomis videotundi
 2. Lülita sisse salvestus Record (Arvutiekraani alumises osas). Olenevalt kasutatavast litsentsist võib keskkond pakkuda valikut, kuhu video salvestatakse:
  a. Record on this Computer (salvestab video sinu arvutisse)
  b. Record on the Cloud (salvestab video Zoomi pilve, see võimalus puudub tasuta versioonis)
 3. Salvesta oma loeng. Salvestamise ajal on ekraanil näha ka salvestuse peatamise ja lõpetamise nupud.
 4. Salvestuse lõpetamiseks vali Stop Recording.
 5. Lõpeta esitlus kõigi jaoks End Meeting for All.
 6. Näed video eksportimise akent ja seejärel avaneb kaust, kuhu video salvestatakse. Siin saab videofaili ümber nimetada ja üle vaadata.
 7. Kopeeri/laadi videofail sobivasse kohta õpilastega jagamiseks ja jaga linki e-kooli kodutöös.

PowerPointi esitlusest õppevideo tegemiseks ei ole teist tarkvara vajagi. PowerPoint võimaldab slaidide juurde kõne salvestada ning esitluse koos kõnega videoklipiks muuta. Vaja on ainult piisavalt head multimeedia arvutit. Järgmised sammud kirjeldavad üht varianti, kuidas esitlusest videofail luua.

 1. Ava arvutis esitlus tarkvaraga PowerPoint.
 2. Lülita Slaidiseanss lindil sisse linnukesed: Kasuta ajastusi ja Esita jutustused.
 3. Vali menüüst Slaidiseanss – Salvesta – Algusest… .
 4. Räägi ja vaheta slaide nagu teed tunnis esitluse ajal. Kui jõuad slaidiseansi lõppu, siis klõpsa slaidi eelvaate ala alumises servas tekstil Slaidiseansi lõpp. Video eksportimiseks klõpsa siin.
 5. Vali Kohanda eksport ja avanenud aknas klõpsa nuppu Loo video.
 6. Nüüd avaneb aken faili asukoha valimiseks ja samas aknas saab panna failile sobiv nimi.
 7. Kopeeri/laadi videofail sobivasse kohta õpilastega jagamiseks ja jaga video linki e-koolis.

Videos 2 on kiire ülevaade, kuidas esitlusest videot salvestada.

Video 2. PowerPointi esitlusest saab teha videoloengu. Kiire sissejuhatus ühe minuti videos

Need ei ole loomulikult ainsad võimalused lühikese videoloengu või distantsõppe päeva või tunni tutvustusega videotervituse salvestamiseks. Kasutada saab ka mitmeid teisi keskkondi ja teistsugust tarkvara. Aga ka ülalpool kirjeldatud kolm võimalust: nutitelefon, Zoom ja PowerPoint sobivad kõik hästi lihtsa õppevideo loomiseks.

Soovitus 3. Õpilased ise koostavad õppematerjali kohta esitluse slaidi või plakati.

Esitluse slaidi või plakati loomine sobib hästi õpitud materjali meenutamiseks ja teadmiste korrastamiseks ja kinnistamiseks. Õpilaste koostatud esitluse slaididest saab järgmistes tundides panna kokku esitluse. Kui esitluse slaid jääb materjali jaoks liiga väikseks, võib teha plakati. Esitlustarkvara sobib hästi ka suurema plakati tegemiseks. Esitlustarkvaraga plakati tegemisel tuleb kõigepealt parajaks muuta slaidi mõõdud. Järgmises videoklipis (video 3) tutvustatakse kahe minuti jooksul, kuidas Google’i esitlustarkvaraga A0 suuruses plakatit teha ja kuidas see pdf-failiks salvestada.

Video 3. Kuidas luua plakat kasutades Google’i esitlustarkvara?

Distantsõppepäevaks sobivad erinevad ülesanded. Oluline on, et ülesannete täitmiseks vajalik info oleks distantsõppepäevale eelneval päeva e-kooli kodutöösse kirja pandud ja õpilastel oleks nende ülesannete täitmiseks vajalik ettevalmistus.

Head distantsõppepäeva!

Anne Tiits
Tallinna 32. Keskkooli haridustehnoloog