Digi ainetundides

Siia lehele on koondatud valik materjale, mis on abiks kõige olulisemate digioskuste meenutamisel õppeaasta alguses. Meenutame kirjalike tööde vormistamist ja esitluste koostamist. Vaatame üle, millist tarkvara õppetöös kasutame, kas kõigil õpilastel on õppetöös vajalikesse keskkondadesse juurdepääs, sh kas on meeles eKooli ja kooli e-posti kasutamiseks vajalikud salasõnad. Tutvustame ja suuname õpilasi kasutama erinevate ainete õppimisel kasutama järgmisi keskkondi:

 • Tallinna 32. Keskkooli veebisait;
 • eKool;
 • Gmail, Google Drive, Google kontoritarkvara;
 • Google Classroom;
 • Google Meet või Zoom;
 • EIS – Eksamite infosüsteem.

Iga õpetaja täiendab seda loetelu vastavalt vajadusele ja võimalustele oma aine jaoks sobivate keskkondade, tarkvara ja digivahenditega. Peamine eesmärk on ikka see, et ettenähtud õppematerjal selgeks saaks ja õpilaste digipädevus oleks sellisel tasemel, et nad saaksid osaleda õppetöös nii koolimajas kohapeal kui ka distantsilt. Distantsõppes kasutatavate keskkondade kasutamist kordame ja harjutame üle kohe õppeaasta alguses, et vajadusel õpilastel vajalikud oslused olemas.

Õppetöös kujundame õppijate digipädevust lähtudes õppija digipädevusmudelist. Õppetöös heade tulemuste saavutamiseks on oluline õppijast lähtuv õpe, siin on abiks tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistik ehk ÕPIRAAM.

Veebikeskkonnad igapäevases õppetöös

Õppeaasta alguses tuletatakse meelde õppetöös vajalike keskkondade kasutamine. Vaadatakse üle, et igal õpilasel oleks oskused vajaliku info leidmiseks ning võimalused (salasõna, HAR-ID vmt) õppetöös kasutatavatesse keskkondadesse pääsemiseks.

Tallinna 32. Keskkooli koduleht

 • Tallinna 32. Keskkooli koduleht 32kk.edu.ee – igapäevast koolielu puudutav info
 • Tunniplaan
 • Tundide ajad
 • Õpetajate kontaktid
 • Info meie kooli kohta
 • Lingid õppematerjalidele, vajalikele keskkondadele

Harjutus kooli kodulehe tundmaõpimiseks. Sobib näiteks eesti keele tundi või oma klassi tundi.

 1. Tutvu kooli kodulehega aadressil www.32kk.edu.ee
 2. Mida kasulikku sa sealt enda jaoks leiad?
 3. Vasta viktoriini küsimustele
 4. Saada õpetajale e-kiri selle kohta, kuidas sul õnnestus kooli kodulehe viktoriini täitmine.
  1. Mitu punkti said?
  2. Mis oli lihtne?
  3. Milliste vastuste leidmisega tuli vaeva näha?
  4. Milline oli parim küsimus?
  5. Mida küsiksid ise kooli kodulehe kohta?
 5. Koosta ise sobivas keskkonnas viktoriin kooli kodulehe sisu kohta. Näita oma viktoriini ka õpetajale.

eKool

Harjutus eKoolist kodutööde leidmise ja tehtuks märkimise õppimiseks.

 1. Ava www.ekool.ee
 2. Vaata selle nädala kodutöid. Märgi eelmises ülesandes tehtud kodutöö e-koolis tehtuks.
 3. Vaata eelmise nädala kodutöid. Märgi ka seal tehtuks kodutööd, mis sul juba tehtud on.
 4. Kas järgmiseks nädalaks on mõnes aines kodutöid antud?
 5. Vaata, kas mõnes aines on ka nädalast kaugemale kodutöid või ülesandeid jagatud.
 6. Leia ülesanded, mis on antud eesti keeles. Millised ülesanded on tegemata ja millised on juba tehtud?
 7. Leia ülesanded, mis on antud matemaatikas. Millised ülesanded on tegemata ja millised on juba tehtud?
 8. Uuri lähemalt ka teiste õppeainete kodutöid ja üleandeid.

Harjutus eKoolis hinnete uurimiseks. Eesmärk: õpilased õpivad hinnetelehte vaatama ja oskavad leida infot hinde kohta (kommentaar, lisatud kuupäev, kuidas leida selle kuupäeva ülesande, kodutöö või tunnikirjeldus). Ülesannet sobib siis, kui õpilastel on e-koolis juba hindeid.

 1. Ava www.ekool.ee
 2. Vali ülevalt menüüst “Hinded”
 3. Klõpsa hindel ja uuri, missugune info hinde kohta avaneb.
 4. Leia selle kuupäeva ülesande või kodutöö kirjeldus, millal hinde said.
 5. Leia selle kuupäeva tunnikirjeldus, millal hinde said.

Gmail ja Google Drive

 • Google tarkvara töötab korrektselt Google Chrome veebisirvijaga.
 • Õpetajatega suhtlemisel kasutab õpilane edaspidi kooli meilikontot.
 • Õpilane kasutab kooli meilikontot turvaliselt.
  • Esimesel korral sisse logides tuleb õpilasel vahetada oma konto salasõna.
  • Salasõna tuleb meelde jätta ja kindlasse kohta kirja panna.
  • Pärast iga kasutamist tuleb kontolt välja logida.
  • Soovitus kasutada incognito režiimi.
 • Postkasti sisselogimine aadressilt gmail.com.
 • Õpilane saadab õpetajatele korrektseid e-kirju (pöördumine, sisu, lõpetus).
 • E-kirja lõpus on õpilase nimi ja klass.
 • Kooli meiliga on seotud ka Google Drive keskkond ja kontoritarkvara.

Juhendeid


Soovitusi kirjalike tööde vormistamiseks

 • Tutvume Google dokumentide võimalustega kirjalike tööde koostamiseks ja jagamiseks.
 • Võimaluse korral kasutame tarkvara vaikimisi kujundust.
 • Pealkirja esimene sõna algab suure algustähega, pealkirja lõpus ei ole punkti.
 • Pealkirja ja sisu vahele jätame tühja rea.
 • Lõikude vahele jätame tühja rea või täiendava lõiguvahe.
 • Kui tööl on rohkem kui kaks lehekülge, siis nummerdame leheküljed.
 • Tühikud
  • Kahe sõna vahel on üks tühik.
  • Kirjavahemärkide ees ei ole tühikut, järel on.
  • Sulgude ja jutumärkide kasutamisel on tühikud ainult väljaspool.
  • Sidekriips seotakse ilma tühikuta sõnaga, mille juurde ta kuulub, mõttekriipsu ees ja järel on tühikud.

Juhendeid


Soovitusi esitluse koostamiseks

 • Kasutame võimalusel tarkvara vaikimisi kujundust või valmis kujundusmalle (kui eesmärk ei ole kujundamise õppimine).
 • Teksti esitame sisu alal märksõnade või fraasidena.
  • Mida vähem teksti slaidil, seda parem.
  • Rõhutame olulist paksus kirjas.
 • Kasutame sisuga seotud pilte.
  • Teiste loodud piltidele lisame viite (näiteks link pildi all).
 • Kujundus peab sisuga sobima.
  • Kui muudame kujundust, siis kasutame kuni kahte loetavat fonti (Arial, Verdana vmt).
  • Kujundus aitab sisu esile tõsta.

Juhendeid


Google Classroom

Google Classroom on hea keskkond õppetöös kasutatavate failide haldamiseks. Google Classroomi ülesande juurde loodud Google failidest on õpetajal olemas hea ülevaade. Neid faile ei pea õpilased eraldi jagama.


Google Meet

 • Hübriidõppe ja distantsõppe tundides kasutamiseks.
 • Keskkonna kasutamist harjutatakse õppeaasta alguses koolis kohapeal.

Zoom


EIS

 • Õpime kasutama eksamite infosüsteemi EIS, sest selles keskkonnas viiakse läbi riiklikud tasemetööd, eksamid ning vahel ka teised olulised testid. https://eis.ekk.edu.ee/eis/
 • Valik avalikke teste õppimiseks ja harjutamiseks.
 • Õpetajate vaates on rohkem ülesandeid õppimiseks ja teadmiste testimiseks. Pedagoogidele kasutamiseks mõeldud iseseisvate tööde ja testide kasutusjuhend: https://projektid.edu.ee/display/EKAV/Pedagoogile+kasutamiseks+testid. Viidatud veebilehe lõpus on EIS-i kasutamist tutvustava veebiseminari videosalvestus.