Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Kirjatähetede ja numbrite kirjutamise õppevideod

Posted in Eesti keel Õpilasele

Poolitamise harjutamiseks

Posted in Eesti keel Õpilasele

Koma kasutamine

Posted in Eesti keel Õpetajale Õpilasele

Retk Eestisse

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Kiusamisest vabaks! Kuulamiseks Õpetajale Varia

Triin Toomesaar: Kuidas mina saan klassis kiusamist vähendada?

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Kiusamisest vabaks! Kuulamiseks Õpetajale

Värskete koolilaste väärtushinnangute kujundamine kuulamisülesannete kaudu

Haridusrobot Bee-Bot
Posted in Eesti keel Infotehnoloogia Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Matemaatika Õpetajale

Haridusrobot Bee-Bot

Loovtöö vormistamine
Posted in Eesti keel Infotehnoloogia Õpetajale Õpilasele

10 videoklippi, mis on abiks loovtöö vormistamisel

Posted in Eesti keel Õpilasele

Eesti keel. Harjutamine teeb meistriks

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Loodusõpetus Matemaatika Õpetajale Õpilasele

Veebiklass. Külli Jäätmaa

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Sõnaliigid

Posted in Eesti keel Õpilasele

Kahoot. Võõrsõnad

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Inimeseõpetus Õpetajale

Liikluskasvatus. Töölehed

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Inimeseõpetus Õpetajale

Liiklusaabits

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Keelekümblusprogramm. Esimese kooliastme õppekomplekt

Posted in Eesti keel Õpetajale Õpilasele

Vanasõnade lõpetamine

Posted in Eesti keel Õpilasele

Kõnekäänud

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Millise märgi lisad lause lõppu?

Posted in Eesti keel Õpetajale

Lugemine ja lugema õppimise meetodid. Jelena Sepp

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Labürindid printimiseks

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Kuldvillak: rahvaluule 3.-4. klassile

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Kuldvillak: rahvaluule 1.-2. klassile

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Alias. Sõnaseletusmäng

Posted in Eesti keel Õpetajale Õpilasele Varia

Keelekümblus

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Õpime häälikuid. Pille Tina-Kuusik

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Didaktilisi harjutusi ja mänge 6-aastastele

Posted in Eesti keel Õpetajale Õpilasele

Eesti tähestik

Posted in Eesti keel Inimeseõpetus Matemaatika Õpilasele Varia

Veebipõhised õppematerjalid I ja II kooliastmele. T. Salm

Posted in Eesti keel Õpilasele

Testid. Tiiger ja Tiiger õpetavad eesti keelt 4. klassis

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Inimeseõpetus Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele Varia

Rahvakalendri tähtpäevad H. Noor

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Kirjanikud. Eesti Lastekirjanduse Keskus

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

K. Korol. Enam, kui 400 mõistatust erinevatel teemadel

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Mõisat, mõista mõlle-rõlle

Posted in Eesti keel Õpetajale Õpilasele

Eesti lastekirjanikud

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Eesti lastekirjanikke I

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Keelenõuanne. Eesti Keele Instituut

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Keeleveeb – Veebipõhised sõnastikud

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Vanasõnade otsimismasin

Posted in Eesti keel Õpetajale Varia

Vanasõnaraamat

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Täishäälikute õigekiri A; E; I

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Täishäälikute õigekiri Ä; Ö, Ü

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Sulghääliku õigekiri

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Täishäälikute õigekiri O; U; Õ

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Sulghääliku pikkuse määramise mäng 3

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Sulghääliku pikkuse määramise mäng 2

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Sulghääliku pikkuse määramise mäng

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Tähtedest sõna moodustamine

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Lugemise mäng. Mis ei sobi loetelusse?

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Vastandsõnade leidmise mäng

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Matemaatika Õpetajale Õpilasele

Loenda

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Leia sobiv sõna

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Pane sõna kokku

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele Varia

Frepy. Lapse keelelist arengut toetavad mängulised materjalid

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Lastejaam – raamatuklubi

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale

Kahoot – P. Raud. Tobias ja teine b

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale

Kahoot – A. Lindgren. Pipi Pikksukk

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale

Kahoot – E. Raud. Naksitrallid

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale

Kahoot – A. Pervik. Arabella, mereröövli tütar

Posted in Eesti keel Õpetajale Õpilasele

Juhan Kunder. Eesti muinasjutud

Posted in Eesti keel Inimeseõpetus Õpetajale Varia

Vana aja mängud

Posted in Eesti keel Õpetajale Õpilasele

Lugemiskontroll testid algklassidele

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

A. Pervik “Kunksmoor ja kapten Trumm”

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Kirjatehnika

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Õpetajale Õpilasele

Silp, silbitamine

Posted in Eesti keel Õpetajale

Eesti rahvaluule andmebaas

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Astrid Lindgren. Pipi Pikksukk

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Astrid Lindgren. Bullerby lapsed

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Eesti muinasjutud II

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Aleksei Tolstoi muinasjutud

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Eesti muinasjutud

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

H. Chr. Anderseni muinasjutt “Vankumatu tinasõdur”

Posted in Eesti keel Õpilasele

Häälikute rühmadesse jaotamine

Posted in Eesti keel Õpilasele

Häälikute rühmadesse jaotamine