Poolitamise harjutamiseks

Poolitamise harjutamiseks

Koma kasutamine

Retk Eestimaale

Triin Toomesaar: Kuidas mina saan klassis kiusamist vähendada?

Värskete koolilaste väärtushinnangute kujundamine kuulamisülesannete kaudu

Haridusrobot Bee-Bot

Haridusrobot Bee-Bot

Loovtöö vormistamine

10 videoklippi, mis on abiks loovtöö vormistamisel

Eesti keel. Harjutamine teeb meistriks

Veebiklass. Külli Jäätmaa

Sõnaliigid

Kahoot. Võõrsõnad

Liikluskasvatus. Töölehed

Liiklusaabits

Keelekümblusprogramm. Esimese kooliastme õppekomplekt

Vanasõnade lõpetamine

Kõnekäänud

Millise märgi lisad lause lõppu?

Lugemine ja lugema õppimise meetodid. Jelena Sepp

Labürindid printimiseks

Kuldvillak: rahvaluule 3.-4. klassile

Kuldvillak: rahvaluule 1.-2. klassile

Alias. Sõnaseletusmäng

Keelekümblus

Õpime häälikuid. Pille Tina-Kuusik

Didaktilisi harjutusi ja mänge 6-aastastele

Eesti tähestik

Eesti paigad. Suur ja väike algustäht

Veebipõhised õppematerjalid I ja II kooliastmele. T. Salm

Testid. Tiiger ja Tiiger õpetavad eesti keelt 4. klassis

Rahvakalendri tähtpäevad H. Noor

Kirjanikud. Eesti Lastekirjanduse Keskus

K. Korol. Enam, kui 400 mõistatust erinevatel teemadel

Mõisat, mõista mõlle-rõlle

Eesti lastekirjanikud

Eesti lastekirjanikke I

Keelenõuanne. Eesti Keele Instituut

Keeleveeb – Veebipõhised sõnastikud

Vanasõnade otsimismasin

Vanasõnaraamat

Täishäälikute õigekiri A; E; I

Täishäälikute õigekiri Ä; Ö, Ü

Sulghääliku õigekiri

Täishäälikute õigekiri O; U; Õ

Sulghääliku pikkuse määramise mäng 3

Sulghääliku pikkuse määramise mäng 2

Sulghääliku pikkuse määramise mäng

Tähtedest sõna moodustamine

Lugemise mäng. Mis ei sobi loetelusse?

Vastandsõnade leidmise mäng

Loenda

Leia sobiv sõna

Pane sõna kokku

Frepy. Lapse keelelist arengut toetavad mängulised materjalid

Lastejaam – raamatuklubi

Kahoot – Õigekirja reeglid

Kahoot – P. Raud. Tobias ja teine b

Kahoot – A. Lindgren. Pipi Pikksukk

Kahoot – E. Raud. Naksitrallid

Kahoot – A. Pervik. Arabella, mereröövli tütar

We are Europe

Juhan Kunder. Eesti muinasjutud

Vana aja mängud

Lugemiskontroll testid algklassidele

A. Pervik “Kunksmoor ja kapten Trumm”

Kirjatehnika

Silp, silbitamine

Eesti rahvaluule andmebaas

VAT muinasjutud. Astrid Lindgren. Pipi Pikksukk

VAT muinasjutud. Astrid Lindgren. Bullerby lapsed

VAT muinasjutud. Eesti muinasjutud II

VAT muinasjutud. Aleksei Tolstoi muinasjutud

VAT muinasjutud. Eesti muinasjutud

H. Chr. Anderseni muinasjutt “Vankumatu tinasõdur”

Häälikute rühmadesse jaotamine

Häälikute rühmadesse jaotamine