K. Korol. Enam, kui 400 mõistatust erinevatel teemadel

Mõistatuste kogu Miksikese keskkonnas.

Koostaja: Külli Korol

Link: http://www.miksike.ee/docs/referaadid/moistatused.html