Värskete koolilaste väärtushinnangute kujundamine kuulamisülesannete kaudu

Metoodik Sirje Piht soovitab kasutada algklasside õpilaste väärtushinnangute kujundamisel kasutada kuulamisülesandeid. Ülesanded koostas õpetaja Kaja Nurk. Ülesanded on mõeldud „Kiusamisest vabaks“ metoodikas toodud põhiväärtuste – sallivus, hoolivus, austus ja julgus – kujundamiseks.

Link: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2017/09/20/varskete-koolilaste-vaartushinnangute-kujundamine-kuulamisulesannete-kaudu/