Koma kasutamine

Valik harjutusi koma kasutamise õppimiseks keskkonnas LearningApps.

1. Vead lauses (algustäht, lõpumärk, koma!
https://learningapps.org/view3199194

2. Koma või komata sidesõna lauses?
https://learningapps.org/view3195341

3. Komaga või komata?
https://learningapps.org/view2099608

4. Koma lauses.
https://learningapps.org/view10755088

5. Koma kasutamine lauses
https://learningapps.org/view14417662

6. Sidesõnad
https://learningapps.org/view15138787

7. Vead lauses (algustäht, lõpumärk, koma).
https://learningapps.org/view8840125

8. Vead lauses (algustäht, lõpumärk, koma!
https://learningapps.org/view10107660

9. Liitlause koma
https://learningapps.org/view1505169

10. Liitlause koma
https://learningapps.org/view1486798

11. kirjavahemärgid.
https://learningapps.org/view1374501

12. Komaga või komata?
https://learningapps.org/view2220552

13. Komaga või komata?
https://learningapps.org/view2117765

14. Komaga või komata?
https://learningapps.org/6781705

15. Koma (sidesõnad, loetelu)
https://learningapps.org/view9762040