Lugemine ja lugema õppimise meetodid. Jelena Sepp

Lugemine ja lugema õppimise meetodid. HUVI OÜ Koolituskeskus (2016) Jelena Sepp.

Abimaterjal õpetajale lugemisest ja lugema õppimise meetoditest.

Link: https://jmadisson.wordpress.com/2009/06/17/lugemine-ja-lugema-oppimise-meetodid/