Kahoot – P. Raud. Tobias ja teine b

Kahoot keskkonnas lugemiskontroll 2. klassile Piret Raua raamatu “Tobias ja 2.b” põhjal.

Link: https://create.kahoot.it/?_ga=1.234206294.955785422.1484321341&deviceId=3ce319ed-9556-4716-a9fa-a33c75ea5939R#quiz/320980de-41b9-4cc7-a623-63d19573540b