Keelekümblusprogramm. Esimese kooliastme õppekomplekt

Keelekümbluse töölehed õpilastele printimiseks.

Link: http://kke.innove.ee/oppevara/toolehed/1-klass-1-poolaasta