Täishäälikute õigekiri A; E; I

Õige pildi valimine täishääliku järgi.

Link: https://www.purposegames.com/game/taishaaliku-oigekiri-a-e-i-quiz