10 videoklippi, mis on abiks loovtöö vormistamisel

Loovtöö vormistamisest tarkvaraga LibreOffice Writer. Need videoklipid valmistas Helena Reimo 2016. aasta kevadel oma loovtöö osana, juhendas Anne Tiits.
Materjalist saab vastused järgmistele küsimustele.

1. Kuidas teha sisukorda?
2. Kuidas muuta sisukorras teksti fonti?
3. Kuidas lisada sisukorrale reavahe 1,5?
4. Kuidas teha üks lihtne tabel?
5. Kuidas lisada tabelile pealdis?
6. Kuidas lisada loovtööle leheküljenumbrid?
7. Kuidas eemaldada leheküljenumber esimeselt leheküljelt?
8. Kuidas kujundada pealkirjad vastavalt loovtööde juhendile?
9. Kuidas paigutada tekst rööpselt?
10. Kuidas lisada tekstile reavahe 1,5?

Link: http://annetiits.eu/haridustehnoloog/2017/01/25/10-videoklippi-mis-on-abiks-loovtoo-vormistamisel/