Eesti rahvaluule andmebaas

Eesti rahvaluule andmebaasis on tekstikorpused, mis on koostatud kas liigikeskselt või esitavad ülevaate teatud piirkonna või valdkonna pärimusest.

Link: http://www.folklore.ee/ebaas/