Frepy. Lapse keelelist arengut toetavad mängulised materjalid

Eesti keele õppimiseks mõeldud veebipõhised mängud, millega saab arendada eesti keele osaoskusi, tähelepanu ja loogikat.

Link: http://www.frepy.eu/part_ee.html