Vanasõnade otsimismasin

Veebipõhine otsimismasin vanasõnade otsimiseks. See otsimismasin võimaldab teha leksikaalseid päringuid ligi 13000 teksti suurusest massiivist, mis sisaldab printsiibis kõigi teadaolevate eesti traditsioonis käibinud ja/või käibivate vanasõnatüüpide normaalvorme.
Tekstid on sisestanud Anne Hussar, Arvo Krikmann ja Katrin Mikk, redigeerinud Luule Krikmann. Otsimismasina on teinud Sander Vesik.

Link: http://www.folklore.ee/rl/date/robotid/leht1.html