Täishäälikute õigekiri O; U; Õ

Mäng: õige pildi valimine ette antud täishääliku järgi.

Link: https://www.purposegames.com/game/taishaalikute-oigekiri-o-u-o-quiz