Kliimamuutuste juhendmaterjal

Juhendmaterjal kliimamuutuste teema arutelu käivitamiseks või sellesse süvenemiseks. Materjal on avaldatud Maailmakooli lehel ja sobib eelkõige 3.-6. klassile. Materjali juurde kuuluvad:

  • töötoa juhend ja situatsioonikaardid
  • must-valge plakat, mis visualiseerib inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju kliimale – plakatit saab välja printida A3, A2, A1 või A0 formaadis ja lasta õpilastel seda koos värvida:
  • sarnane värviline plakat

Maailmakooli kliimamuutuste juhendmaterjali link: https://maailmakool.ee/kliima-tootuba/