Inimeseõpetus I kooliastmes. Tiia Salm

Inimeseõpetus I kooliastmes. Koolitusmaterjalid. Veebikogumikust leiavad õpetajad erinevaid abimaterjale inimeseõpetuse ja ka teiste ainete õpetamiseks esimeses kooliastmes.

Koolitaja Tiia Salm

Link: http://mina-meie.weebly.com/