E-koolikott – digitaalse õppevara portaal

E-koolikott on alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjalide portaal. E-koolikott pakub kaasaegseid õppematerjale õpetajale ainetundide rikastamiseks, õpilasele iseseisvaks õppimiseks ja lapsevanemale lapse abistamiseks. Keskkonnast leiab alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjale. Portaali haldavad Hariduse Infotehnoloogia SA ja SA Innove.
Link: https://e-koolikott.ee/