E-kogud

E-kogud on ülesannete kogud, mis on loodud õpetamist toetava e-hindamise kasutamiseks. Iga e-kogu sisaldab e-ülesandeid ja ühte diagnostilist testi. Ülesandeid on mitmes raskusastmes. Õpetaja saab valida, kas kasutab ülesandeid tunnis või kodutööna teadmiste kinnistamiseks, kontrolltööks kordamisel või individuaalsete ülesannetena nõrgemate või tugevamate õpilaste toetamiseks. Diagnostilised testid on abiks õpilaste teemapõhiste teadmiste ja oskuste testimisel. Enamik e-ülesandeid on arvutihinnatavad. E-kogud on osa Digipöörde programmi käigus SA Innove poolt põhikoolile loodavast digiõppevarast. Töötab veebisirvijatega Google Chrome ja Firefox.

Link e-kogude ülesannete kasutamiseks: eis.ekk.edu.ee/eis 

E-kogude tutvustus SA Innove õppevara E-kogude veebilehel: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/digioppevara/e-kogud/