Linnaloodus

Tallinna linnaloodus

Tallinna linnalooduse veebilehelt leiab infot võimalustest tutvuda linnaloodusega virtuaalselt, saada rohkem infot Tallinna Botaanikaaiast, Tallinna Loomaaiast ja Tallinna parkidest ning suurendada oma keskkonnateadlikkust.
Link: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Linnaloodus