Rühmatööd Zoomis

Video rühmatöödest Zoomis

Zoomi veebitundides on võimalik teha rühmatööd ja tööd paarides. Siin on lühike ingliskeelne video “Video Breakout Rooms“, milles selgitatakse, kuidas Zoomis rühmasid moodustada.

Link: https://youtu.be/jbPpdyn16sY