Digiõpilood

Innovaatilised õpilood, mis aitavad saavutada õpilaste digipädevuste saavutamist. Õpilaste digipädevused hõlmavad viite oskuste valdkonda – info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus.

Link: https://oppevara.edu.ee/opilood/