E-koolist ülesannete leidmine

Juhend õpetajale. Üks näide, kuidas võiks alustada nooremate klasside õpilaste ettevalmistamist arvuti kasutamiseks ainetunnis.