2. klassi kolmas trimester

Animatsioon esitlustarkvaraga (lugu, pildi loomine, pildi osade grupeerimine ja animeerimine)

Ülesanne 1
Loo uus esitlus tarkvaraga MS PowerPoint
Sisesta esimesele slaidile ülemisele tekstiväljale pealkiri “Ööpäev” ja alumisele tekstiväljale oma nimi
Loo järgmine slaid, millel ei ole tekstivälju.
Kasuta PowerPointi kujundeid ja joonistusvahendeid ning joonista slaidile pilt, millel on taevas, meri ja alumises servas liivarand.
Videoklipp, kuidas esimest ülesannet teha võiks.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on loonud oma kausta MS PowerPointi esitluse.
+ Õpilane on kirjutanud tiitelslaidile pealkirjaks “Ööpäev”.
+ Õpilane on kirjutanud tiitelslaidile pealkirja alla oma nime.
+ Õpilane on loonud tiitelslaidi järele slaidi, millel ei ole tekstivälju (Avaleht – Uus slaid – Tühi).
+ Õpilane on kujundanud slaidi, millel on taevas, meri ja alumises servas väike maariba.

Ülesanne 2
Ava eelmises ülesandes tehtud esitlus ja dubleeri slaidi, millel on pilt (Ctrl+D).
Nüüd muuda kujundite värve, nii et slaidil oleks öö.
Rühmita kujundid üheks taustapildiks.
Lisa taevasse kuu ja täht. Tähti võid lisada ka rohkem.
Abiks on mõned videoklipid.
Kuidas dubleerida slaidi ja muuta kujundite värve?
Kuidas rühmitada kujundid üheks pildiks?
Kuidas lisada kuu ja täht?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Esitluses on teise slaidiga sarnane kolmas slaid.
+ Taeva, mere ja maa värvid on tumedamad kui eelmisel slaidil.
+ Kujundid on rühmitatud.
+ Slaidlie on lisatud kuu.
+ Slaidile on lisatud vähemalt üks täht.

Ülesanne 3
Jätka eelmistes ülesannetes alustatud esitlust.
Ava slaid, millel on päev.
Rühmita taustapildi kujundid. NB! Kui pildil on päike, ära seda rühmita.
Lisa slaidi kõrvale päike (vajadusel vähenda slaidi eelvaadet).
Lisa päikesele päikese taevavõlvil liikumise animatsioon hommikust õhtuni.
Muuda animatsiooni kestus väga aeglaseks.
Vaata slaidi esitlusvaates.
Vajadusel tee muudatusi.
Kuidas kujundid märkida ja rühmitada?
Kuidas lisada slaidi kõrvale päike?
Kuidas lisada päikese liikumise animatsioon?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Päeva pildiga slaidil on taustapildi kujundid rühmitatud.
+ Slaidile on lisatud päike.
+ Slaidile on lisatud päikese animatsioon.
+ Päikese kujund ilmub slaidile vasakult, liigub slaidil üle taevavõlvi ja väljub slaidilt paremalt poolt.
+ Animatsiooni ajastuse kestus on väga aeglane (5s).

Lisaülesanne kiirematele: väikse valge pilvekese lisamine ja animeerimine. Soovi korral lisa mitu pilvekest. Vajadusel muuda päikese animatsiooni.

Ülesanne 4
Jätka eelmistes ülesannetes alustatud esitlust.
Eemalda taustalt kujundite piirjooned.
Lisa öö slaidile kuu näiline teekond õhtust hommikuni.
Muuda animatsiooni kestus väga aeglaseks.
Vaata slaidi esitlusvaates.
Tee vajadusel muudatusi.
Kuidas eemaldada kujundite piirjooned?
Kuidas joonistada ise sobiv kuu liikumise tee?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Slaidile on lisatud kuu liikumise animatsioon.
+ Kuu ilmub slaidile vasakult.
+ Kuu liigub slaidil üle taeva vasakult paremale.
+ Kuu väljub slaidilt paremale poole.
+ Animatsiooni ajastuse kestus on väga aeglane (5s).

Lisaülesanne kiirematele: lisa taevasse tähti, pane need ilmuma, vilkuma ja kaduma. Vajadusel muuda kuu liikumist.

Ülesanne 5
Jätka eelmistes ülesannetes alustatud esitlust.
Seadista animatsioonide algus automaatseks.
Lisa slaididele slaidivahetusefekt Hajutamine.
Märgi öö ja päeva slaid ning dubleeri neid nii palju, et esitlusse saaks nädala jagu ööpäevi (Ctrl+D).
Vaata esitlust esitlusvaates.
Videoklipp, kuidas viiendat ülesannet teha võiks.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Päikese animatsioon on seadistatud automaatseks.
+ Kuu animatsioon on seadistatud automaatseks.
+ Slaididele on lisatud slaidivahetusefekt Hajutamine.
+ Esitluses on vaheldumisi 7 päeva ja 7 öö slaidi.
+ Slaidid vahetuvad automaatselt.

Lisaülesanne kiirematele
Muuda slaidivahetusefektide kiirus võimalikult aeglaseks.
Muuda animatsioonid ja slaidivahetused automaatseks.
Katseta esitlust.
Ekspordi esitlusest videolipp (Fail – Ekspordi – Loo video – Loo video).

Lisaülesanne kiirematele
Lisa päeva ja öö slaididele sobivaid asju ja olendeid. Näiteks paat, sitikas jmt. Pane need liikuma.

Stop-motion animatsiooni loomine (tehnikaga tutvumine, tegelased, pildistamine, montaaž, avaldamine)

Ülesanne 6
Tee animatsioon, mille tegelasteks on pisike mänguasi või koolitarve.
Vali üks pisike asi ja tee lauale ruumi, et saaksid valitud tegelase liigutada üle laua ühest laua servast teise.
Sea valmis tahvelarvuti, millega tegelase erinevaid samme pildistada.
Pildista animatsiooni jaoks vajalikud pildid.
Kopeeri pildid samas tunnis tahvelarvutist oma kausta kooli arvutis.
Kuidas saab fotod tahvelarvutist klassi arvutisse?
Kui aega jääb üle, võiks pildistada mitme tegelase liikumist.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on leidnud või meisterdanud animeerimiseks sobiva tegelase.
+ Õpilane on pildistanud animatsiooni tegemiseks vajalikud pildid.
+ Õpilane on kopeerinud pildid oma kausta.
+ Õpilane sai piltide kopeerimisega iseseisvalt hakkama.
+ Õpilane kustutas pildid kooli tahvelarvutist.

Ülesanne 7

Too pildid MS PowerPointi slaididele (Lisamine – Fotoalbum).
Kuidas tuua pildid PowerPointi?
Salvesta esitlus.
Muuda slaidivahetused automaatseks ja vali slaidi näitamise ajaks 00:03
Kuidas seadistada automaatsed slaidivahetused 00:03?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates
Kuidas vaadata tulemust esitlusvaates?

Ülesanne 8
Ava eelmises ülesandes loodud esitlus.
Salvesta mikrofoniga erinevaid helisid.
Mõtle, mida rääkida ja milliseid helisid veel võiks lisada.
Kuidas salvestada slaidile heli mikrofoniga?
Kuidas heli slaidil seadistada?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates.
Ekspordi tulemus videoklipina (mp4).
Kuidas eksportida esitlus videoklipiks (mp4)?
Vaata tulemust. Soovi korral tee esitluses muudatusi ja ekpordi uuesti.

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajaliku kausta, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. kasutada õppematerjale veebikeskkonnas Digitaip;
4. luua lihtsalt esitlust kontoritarkvaraga MS PowerPoint;
5. luua pilte tarkvara MS PowerPoint vahenditega, lisada esitluse slaidile erinevaid kujundeid ja muuta nende omadusi ning kujundeid grupeerida ja grupist vabastada;
6. kasutada MS PowerPointi esitlusvaadet;
7. lisada esiltuse objektidele animatsioone ja neid seadistada;
8. lisda slaidivahetusefekte;
9. pildistada nutiseadmega ja kopeerida pildid arvutisse ettenähtud kausta;
10. kasutada pilte slaididel.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.