2. klassi teine trimester

Piltide ja tekstide loomine

Ülesanne 1
Salvesta arvutisse oma kausta foto. Tee fotost jõulukaart. Selleks lisa fotole tekst: “Häid jõule!” Pane faili nimeks “kaart”. Foto võid valida ise või kasutada seda fotot

Siin on videoklipp pildile teksti lisamine.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on salvestanud oma kausta foto.
+ Õpilane on lisanud fotole teksti “Häid jõule!”
+ Tekst on piisavalt suur ja sellist värvi, et paistab fotolt välja.
+ Faili nimeks on “Kaart”.
+ Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Joonistamine

Ülesanne 2
Ava tarkvara Paint. Salvesta töö oma kausta kooli arvutis, pane faili nimeks “Maastik”. Joonista maastiku pilt, kus on taevas, maa ja mõned puud. Taevasse joonista päike ja pilved. Salvesta pilti töö käigus mitu korda, et miski kaduma ei läheks.
Sulle on abiks kaks videoklippi:
– videoklipp maastiku joonistamisest ja
videoklipp maastiku ilusamaks muutmisest.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on loonud pildifaili “Maastik” ja salvestanud selle oma kausta.
+ Pildil on kujutatud taevas ja maapind.
+ Pildil on mõned puud.
+ Pildil on päike.
+ Pildil on pilved.

harjutamise pilt

Ülesanne 3
Ava programmiga Paint maastiku pilt. Salvesta pilt oma kausta, pane faili nimeks “Talv”. Võid kasutada enda joonistatud maastiku pilti või maastiku pilti eelmise ülesande lõpust.

Joonista maastikule erinevaid tegelasi, näiteks lumememm, loomad või inimesed. Sulle on abiks kaks videoklippi:
lumememme joonistamine.
jänese joonistamine.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Pildifaili nimeks on pandud “Talv”.
+ Pildile on joonistatud lumememm.
+ Pildile on joonistatud jänes.
+ Lumememm ja jänes on erinevat värvi.
+ Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

maastik lumememme ja jänesega

Ülesanne 4
Ava Programmiga Paint pilt “Talv”, kuhu on joonistatud maastik ja mõned tegelased. Salvesta pilt nimega “Tekstiga pilt”. Võid kasutada ise tehtud pilti, aga soovi korral võid kasutada pilti eelmise ülesande lõpust.

Kirjuta pildile selle pildi juurde sobiv lause. Kasuta tekstis värvilist värvi, mida oled pildil juba kasutanud. Sulle on abiks videoklipp pildile teksti lisamisest.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Faili nimi on “Tekstiga pilt”.
+ Pildile on lisatud lause.
+ Lause on kirjutatud õigesti ja selle lõpus on sobiv kirjavahemärk.
+ Teksti kirjutamisel on kasutatud värvilist värvi, mis on pildil juba kasutusel.
+ Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Ülesanne 5

Uuri, kuidas joonistada pilti tarkvaraga MS PowerPoint. Vaata järgmisi näiteid:
– taeva ja maa joonistamine
kuuskede, päikese ja pilvede joonistamine
lumememme joonistamine
jänese joonistamine
esitluse salvestamine pildina
Tee ise üks pilt esitlustarkvaraga MS PowerPoint. Salvesta esitluse fail oma kausta. Pane faili nimeks “Looduspilt”. Kui pilt on valmis, salvesta töö kooli arvutisse oma kausta esitlusena (pptx) ja pildifailina (png).

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Töö on salvestatud esitlusena (pptx), faili nimi on “Looduspilt”.
+ Slaidil on kujutatud taevas ja maa.
+ Slaidil on kujutatud vähemalt 5 erinevat objekti.
+ Slaid on salvestatud pildina (png).
+ Õpilane logib tunni lõpus arvutist välja ja jätab töökoha korda.

Ülesanne 6
Ava MS PowerPointi esitlus “Looduspilt” ja salvesta see nimega “Tekstiga looduspilt”. Lisa slaidile vähemalt üks tekst. Muuda teksti suurus ja värvus pildiga sobivaks. Võid vahetada fonti. Võid iga pildil oleva asja või olendi juurde kirjutada, kes või mis on pildil. Salvesta töö esitlusena ja pildifailina. Võid kasutada enda loodud esitlust või salvestada arvutisse esitlus maastik lumememme ja jänestega.
Sulle on abiks videoklipp PowerPointi slaidil pildi juurde teksti lisamisest.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Fail on salvestatud nimega “Tekstiga looduspilt”.
+ Slaidile on lisatud tekst.
+ Teksti suurust on muudetud (ei ole vaikimisi 18).
+ Teksti värvust on muudetud (ei ole vaikimisi must).
+ Töö on salvestatud esitlusena ja png formaadis pildina.

Joonistuste kasutamine tekstidokumendis

Ülesanne 7
Loo uus tekstidokument tarkvaraga MS Word. Salvesta see dokument oma kausta kooli arvutis. Kirjuta pealkirjaks “Minu pildid”. Kopeeri sellesse pildid, mis sa joonistasid multimeedia tundides. Kirjuta iga pildi juurde, mis on pildil. Muuda piltide suurust. Kui aega jääb, tee piltidest koopiaid ja katseta piltidel erinevaid efekte.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on loonud oma kausta tekstidokumendi “Minu pildid”.
+ Õpilane on lisanud sellesse dokumenti pildid, mis ta selle trimestri jooksul on teinud.
+ Mõne pildi juurde on kirjutatud teksti.
+ Iga pildi juurde on kirjutatud tekst.
+ Piltide suurust on muudetud.

Lisaülesanne kiirematele
Vaata videoklippi sellest, kuidas esitlustarkvaraga on joonistatud jänesed hüppama pandud ja sellest videoklipp tehtud. Ava MS PowerPoint, salvesta töö oma kausta kooli arvutis. Joonista pilt ja pane sellel tegelased liikuma. Salvesta töö ka videoklipina (mp4).

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajaliku kausta, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. kasutada õppematerjale veebikeskkonnas Digitaip;
4. kasutada graafikatarkvara Paint erinevate objektide joonistamiseks ning pildi muutmiseks ja täiendamiseks;
5. luua pilte tarkvara MS PowerPoint vahenditega, lisada esitluse slaidile erinevaid kujundeid ja muuta nende omadusi ning kujundeid grupeerida ja grupist vabastada;
6. salvestada MS PowerPointi slaidi nii esitlusena kui ka pildina (png);
7. lisada pildile teksti;
8. luua tarkvaraga MS Word tekstidokument, lisada sinna tekste ja pilte ning tehtut salvestada;
9. salvestada internetist pilt arvutisse ja muuta seda tarkvaraga Paint;
10. lisada arvutist pilte sobivasse kohta tekstidokumendis tarkvaraga MS Word.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.