4. klassi kolmas trimester

Animatsioon esitlustarkvaraga (lugu, pildi loomine, pildi osade grupeerimine ja animeerimine)

Ülesanne 1
Loo uus esitlus tarkvaraga MS PowerPoint.
Esimesele slaidile kirjuta oma multifilmi pealkiri ja oma nimi.
Lisa erinevate slaidide taustaks oma multikategelase kodu ja koduümbruse pilte. Kasuta eelmisel trimestril tehtud pilte, soovi korral lisa uusi pilte. Mõtle, kus võiks multifilmi tegevus toimuda.
Kuidas kopeerida Wordist pildid PowerPointi?
Kuidas kopeerida siis, kui pilt koosneb mitmest osast?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on loonud oma kausta PowerPointi esitluse.
+ Esimesel slaidil on multifilmi pealkiri ja õpilase nimi.
+ Esitluses on slaid, millel on kujutatud multikategelase kodu.
+ Lisaks kopeeritud piltidele on slaide täiendatud uute objektidega (pilte on edasi joonistatud).
+ Esitluses on mitu erineva tegevuskohaga slaidi.

Ülesanne 2
Kopeeri oma multifilmitegelane MS Word’i failist PowerPointi.
Kopeeri tegelast erinevatele slaididele.
Soovi korral joonista tegelast mitmes vaates ja/või mitmes tegevuses.
Pane multifilmitegelane erinevatel slaididel liikuma. Tegelane siseneb, liigub slaidil ja lahkub slaidilt.
Vaata tulemust esitlusvaates.
Kuidas panna kujundid liikuma tarkvaraga MS PowerPoint?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Multifilmitegelane on kopeeritud erinevatele slaididele.
+ Multifilmitegelane siseneb vähemalt ühele slaidile.
+ Multifilmitegelane väljub vähemalt ühelt slaidilt.
+ Multifilmitegelane liigub vähemalt ühel slaidil ühest kohast teise.
+Animatsioonid on lisatud vähemalt kolmele slaidile.

Ülesanne 3 – lisaülesanne kiirematele
Loo esitlusse tegevust juurde. Loo vajadusel uusi slaide, lisa tegelasi ja asju. Lisa tegelastele ja asjadele liikumisi (animatsioone).
Seadista animatsioonid ja nende järjekord sobivaks.
Vaata tulemust esitlusvaates.
Videoklipp sellest, kuidas esitlustarkvaraga on joonistatud jänesed hüppama pandud ja sellest videoklipp tehtud.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Esitlust on täiendatud ning tegelastele ja teistele objektidele on lisatud sobivad animatsioonid.

Ülesanne 4
Salvesta mikrofoniga slaididele sobivad hääled. Näiteks tegelaste vestlus, kõndimise hääl jne. Mõtle, kuidas erinevaid helisid võiks teha.
Kuidas salvestada slaidile heli mikrofoniga?
Kuidas heli slaidil seadistada?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Slaididele on lisatud hääli.
+ Lisatud hääled sobivad slaidil toimuva tegevusega kokku.
+ Helid on parajaks trimmitud.
+ Helid on seadistatud sobival ajal kõlama.
+ Helid on lisatud igale sisu slaidile, kus toimub tegevus.

Ülesanne 5
Muuda animatsioonid ja slaidivahetused automaatselt toimuvateks.
Ekspordi tulemus videoklipiks (mp4)
Kui soovid videoklipis muudatusi teha, siis muuda esitlust ja ekspordi tulemus uuesti videoks.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Esitluse animatsioonid on seadistatud automaatseks.
+ Esitluse slaidivahetused on seadistatud automaatseks.
+ Esitlus töötab esitlusvaates automaatselt ja ei jää kuskil toppama (ei nõua hiire ega klaviatuuriga edasi vajutamist)
+ Esitlus on eksporditud videoklipiks.
+ Animatsioonid ja slaidivahetused on parajalt ajastatud.

Stopp-kaader animatsiooni loomine (pildid, montaaž, audio lisamine ja avaldamine)

Ülesanne 6
Stopp-kaader (stop motion) animatsiooni tegemiseks pildistatakse eraldi kaadrid, mis üksteise järel liikuma pannakse. Vaata näidet Draakon.gif.
Tee animatsioon, mille tegelasteks on pisike mänguasi või koolitarve.
Vali üks pisike asi ja tee lauale ruumi, et saaksid valitud tegelase liigutada üle laua ühest laua servast teise.
Sea valmis tahvelarvuti, millega tegelase erinevaid samme pildistada.
Pildista animatsiooni jaoks vajalikud pildid.
Kopeeri pildid samas tunnis tahvelarvutist oma kausta kooli arvutis. 
Kuidas saab fotod tahvelarvutist klassi arvutisse? 
Kui aega jääb üle, võiks pildistada mitme tegelase liikumist.

Ülesanne 7
Pildista multifilmi jaoks vajalikud pildid.
Kuidas saab fotod tahvelarvutist klassi arvutisse?
Too pildid MS PowerPointi slaididele (Lisamine – Fotoalbum).
Kuidas tuua pildid PowerPointi?
Salvesta esitlus.
Muuda slaidivahetused automaatseks ja vali slaidi näitamise ajaks 00:03
Kuidas seadistada automaatsed slaidivahetused 00:03?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates
Kuidas vaadata tulemust esitlusvaates?

Ülesanne 8
Ava eelmises ülesandes loodud esitlus.
Salvesta mikrofoniga tegelastele hääled ja lisa helisid.
Kuidas lisada slaidile heli arvutis olevast helifailist?
Mõtle, mida rääkida ja kuidas erinevaid helisid teha.
Kuidas salvestada slaidile heli mikrofoniga?
Kuidas heli slaidil seadistada?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates.
Ekspordi tulemus videoklipina (mp4).
Kuidas eksportida esitlus videoklipiks (mp4)?
Vaata tulemust. Soovi korral tee esitluses muudatusi ja ekspordi uuesti.

Huvilistele
Helifailide tekitamiseks sobib ka veebileht Eestikeelne kõnesüntees www.eki.ee/heli
Saad sisestada tekstikasti oma teksti ja valida, kelle häälega see tekst ette loetakse.
Soovi korral saad loodud helifaili (mp3) arvutisse salvestada (kliki kolmel nupul).

Lisaülesanne kiirematele
Vali sobiv tarkvara ja tee enda tehtud multikatele reklaamid:
1. multika treiler arvutis näitamiseks,
2. reklaamplakat.

Lisaülesanne kiirematele
Täienda loodud multifilmi ekraanitekstidega. Selleks lisa slaididele tekste ja muuda tekstiga slaidide näitamise aeg piisavalt pikaks.
Salvesta tulemus ja vaata esitlusvaates.
Ekspordi tulemus videoklipina.

Programmeerime pisut

Ülsanne 1
Avasta, mida saab teha keskkonnas Scratch aadressil https://scratch.mit.edu/.
Uuri näidet ja proovi ka ise kass liikuma panna. Proovi kassi liikumisega joonistada ekraanile erinevaid kujundeid.

Ülesanne 2
Joonista Scratchis ringrada. Seejärel vali sobiv sprait ning loo mäng, kus spraidi liikumist saab ringrajal juhtida. Peata mäng, kui sprait rajalt välja sõidab. Mängu tegemisel on abiks järgmised ekraanivideod.

Ülesanne 3
Uuri pildilt programmi koodi. Mis sa arvad, mida see programm teeb? Mida teeb kass? Mida teeb baleriin? Katseta ka ise sarnase teatrietenduse tegemist.

Kui hätta jääd, saad vaadata selle koodi loomist ja katsetamist ekraanivideost (peaaegu 7 minutit).

Lisaülesanne kiirematele

Tutvu Scratchi kasutusjuhendiga veebilehel http://scratch.ttu.ee/Scratch/Juhend/Scr_juhend.html. Loo selle programmiga midagi vahvat!

Õpitulemused

Õpilane teab, kuidas …
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajaliku kausta, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. kasutada õppematerjale veebikeskkonnas Digitaip;
4. luua lihtsalt esitlust kontoritarkvaraga MS PowerPoint;
5. luua pilte tarkvara MS PowerPoint vahenditega, lisada esitluse slaidile erinevaid kujundeid ja muuta nende omadusi ning kujundeid grupeerida ja grupist vabastada;
6. kasutada MS PowerPointi esitlusvaadet;
7. lisada esitluse objektidele animatsioone ja neid seadistada;
8. lisada slaidivahetusefekte;
9. pildistada nutiseadmega ning kopeerida pildid arvutisse ettenähtud kausta;
10. kasutada pilte esitluse slaididel.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.