Ajalooteemalised õppevideod. Kristo Siig

Kristo Siig on oma YouTube kanalisse on koondanud ajalooõpetajana töötades loodud ajalooteemalised õppevideod. Need videod on mõeldud põhikooli ajalookursuste õppematerjalideks. Teemadevalikul on lähtutud riikliku õppekava ajaloo ainekavas välja toodud kohustuslikust õppesisust ja sellest, mida õpetaja oluliseks pidas.

Link: https://www.youtube.com/user/kristosiig