Arvu järkude näitlikustamiseks

Interaktiivne lahendus arvu järkude näitlikustamiseks.

Link: http://www.ictgames.com/Netherlands/arrowCards_Netherlands.html