Huvitava Bioloogia Kool

Põnev koht, kust leiab huvitavat loodusõpetuse õpetamiseks. Tasub vaadata ka materjale lasteaedadele.

Huvitava Bioloogia Kool on vabaühendus, mis korraldab lastele põnevaid õppepäevi, koolitab õpetajaid ja viib loodushuvilisi harivatele retkedele. Ühenduse kodulehelt leiab õpetaja linke ka huvitavatele abimaterjalidele, mida õppetöös kasutada.

Link: www.huvitavbioloogia.ee