Kehaline aktiivsus

Õpetaja Laivi Kundla koostatud inimeseõpetuse tööleht printimiseks.

Kehaline aktiivsus kysimused ja QR