“Kiusamisest vabaks” tunnikavad veebis

Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ kodulehel on programmiga seotud tunnikavad kasutamiseks erinevates klassides. Tunnikavad on loodud järgmistel teemadel:

  • Vaimse tervise päev 10. oktoober
  • Rahvusvaheline sallivuse päev 16. november
  • Rahvusvaheline inimõiguste päev 10. detsember

Link: https://kiusamisestvabaks.ee/kiusamisest-vabaks-igapaevaelus/tunnikavad-koolidele