Kogutud tekstide lihtne temaatiline analüüs

Kuidas teha andmetest loovtöö jaoks kokkuvõte, kui küsitluse või intervjuuga on kogutud vabas vormis tekste? Tekstidest kokkuvõtte kirjutamisel tuleb appi tekstide temaatiline analüüs. Siin on toodud temaatilise analüüsi lühijuhend.

1. Vii läbi küsitlus või intervjuud.
2. Kopeeri või kirjuta (transkribeeri) tekst tekstifaili.
3. Leia teksti(de)st esialgsed koodid. See tähendab märksõnad, mõtted, ideed, mis on sinu töö jaoks olulised. Kuidas alustada, vaata videoklipist.

4. Otsi teemasid. Selleks on hea kirjutada koodid välja ja hakata neid rühmitama. Hakkad koostama temaatilist kaarti, mis on olemuselt nagu ideekaardi koostamine enne kirjandi kirjutamist. Arvutis sobib selleks näiteks veebipõhine tarkvara www.draw.io
Näiteks nii, nagu järgmistel ekraanipiltidel:

esialgsed koodid 2

5. Seejärel vaata teemad üle ja otsi mustreid, mis sobib millega ja mis teemasid saab ühendada. Koosta teemade kaart. Järgmisel joonisel on näide teemade mustrite otsimisest.

mustrite otsimine
6. Anna teemadele lõplikud nimetused ja eemalda korduvad teemad. See tähendab, et püüa sarnased teemad ühendada ja anda ühendatud teemadele sobivad nimetused, mis sisu võimalikult hästi edasi annavad. Järgmistel joonistel on mõned näited.

 

Kasutajate arvamused - Mis on hästi?

Kasutajate arvamused - Mis peaks paremini olema?
7. Kirjuta tulemuste põhjal kokkuvõte. Teemade järgi on hea kokkuvõtet kirjutada. Oma artiklis saad iga suurema teema kohta kirjutada näiteks eraldi lõigu või lausa eraldi alapealkirjaga osa. Erinevad alateemad on sulle abiks sisu kirjutamisel. Sisu kirjutamisel tuleks igast teemast kirjutamisel ka küsitluste või intervjuude vastustest erinevate vastajate näiteid tuua.

Edu kokkuvõtte tegemisel!