Lihtne Google arvutustabel

Kuidas teha arvutustabel, mis arvutab kokku kontrolltöö või viktoriini punktisumma? Järgmises videos näidatakse, kuidas teha selline tabel nagu on näha järgmisel pildil (joonis 1).

Joonis 1. Lihtne arvutustabel, mis on abiks kontrolltöö või viktoriini punktisumma arvutamisel

Sellise tabeli tegemist näeb järgmises videos.

Video 1. Lihtne Google arvutustabel. Andmete sisestamine ja summa (A. Tiits)

Mida videos õpetatakse? Siin on video tekst.

 • Teeme lihtsa tabeli, mis ise kontrolltöö või viktoriini punktid kokku arvutab.
 • Kuidas?
 • Kõigepealt loon Google arvutustabeli ja sisestan tekstid, et saaksin ka hiljem aru, kelle tulemused kokku on arvutatud.
 • Esimesse veergu lisan järjekorranumbrid.
 • Teise veergu kirjutan nimed.
 • Nüüd kirjutan päiseritta pealkirjad, et teaksin, millise ülesande punktid kuhu veergu kirjutada.
 • Viimasesse veergu lisan valemi. Valin summa valemi ja märgin lahtrid, mille sisu tuleb kokku liita.
 • Valemit on lihtne ka järgmistele ridadele kopeerida. 
 • Valemi kopeerimiseks liigutan hiirekursori valemilahtri alumisse parempoolsesse nurka.
 • Kui hiirekursor muutub ristiks, siis vajutan alla hiire vasaku nupu ja kopeerin hiire vasakut nuppu all hoides valemit nii palju, kui soovin.
 • Nüüd on tabel valmis. Et see parem välja näeks, lisan ruudustiku.
 • Nüüd tuleb veel ülesannete eest saadud punktid sisestada.
 • Täisarvude sisestamine on lihtne.
 • Probleeme võib tekkida komaga arvude sisestamisel.
 • Miks arvuti komaga arvu punktisummale juurde ei liida? 
 • Arvuti arvates on see tekst. Siin on näha, et arvuti joondas komaga arvu vasakule nagu tekstid.
 • Kui ma nüüd sisestan koma asemele punkti, siis arvuti saab aru, et siin on komakoht ja arvutab summa õigesti kokku. Mõni tarkvara tahab, et koma asemele oleks märgitud punkt.
 • Soovi korral saan komakohtade arvu ühtlaseks seadistada.

Soovin edu lihtsa arvutustabeli tegemisel!

Anne Tiits