Lihtne rühmade moodustamine veebikeskkonnas Keamk

Veebikeskkonnas Keamk (www.keamk.com) saab õpilased kergesti rühmadesse jagada. Eriti hea võimalus on koos õpilaste rühmadesse jagamisega jagada loodavatele rühmadele ka teemad. Selleks on vaja vaid õpilaste nimekirja ja teemade nimekirja. Rühmade moodustamiseks ei ole vaja sellesse keskkonda kasutajakontot luua. Õpilaste nimede sisestamisel on mõistlik piirduda õpilaste eesnimedega.

Kuidas rühmad luua?

  1. Avada veebileht www.keamk.com
  2. Valida Create Teams.
  3. Sisestada pealkiri Draw Title.
  4. Nimekirjad ja pealkirjad saab sisestada klaviatuurilt või kopeerida olemasolevast failist. Kopeerimiseks tuleb lülitada sisse nupp, mis avab akna, kuhu nimed kopeerida.
  5. Kopeerida õpilaste (ees)nimed ja valida Add Participant.
  6. Kopeerida rühmade nimed ja valida Add Team.
  7. Valida lehekülje lõpust Generate Teams.

Soovi korral saab kopeerida loodud rühmade veebilehe lingi ja jagada seda õpilastega.

Siin on ilma hääleta ekraanivideo sellest, kuidas õpilased koos teemadega rühmadesse jagada.

Video 1. Rühmade loomine veebikeskkonnas Keamk

Vahvaid rühmatöid!

Anne Tiits