Liikluskasvatus distantsõppes

Liikluskasvatus distantsõppes

Maanteeamet pakub õpetajale ning jalgratturite koolitajatele distantsõppeks sobivaid õppematerjale liiklusteemade käsitlemiseks läbi erinevate õppetegevuste.
Link: http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/distantsope/