Näiteid Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalustest õpptöös

16. ja 18. veebruaril toimunud õpetajate Exceli töötoa materjalid.

Näidisülesanded koos lahendustega:
1. Koolitee
2. Maie klassi õpilaste lemmikloomad
3. Eesti kõige pikemad jõed
4. Temperatuuri muutumine ööpäeva jooksul
5. Matk

Link: http://annetiits.eu/haridustehnoloog/2018/01/07/naiteid-exceli-tabelite-ja-diagrammide-kasutamise-voimalustest-opptoos/